ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 

 


 

III EILINIS SEKMADIENIS 

MK 1, 14–20 „ATSIVERSKITE IR TIKĖKITE EVANGELIJA!“

      

 

 Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ 

  Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. 
              Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 


 

Sausio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelija prasideda pasakojimu apie viešą Jėzaus veiklą Galilėjoje. Įdomu, kodėl Jėzus pradėjo savo veiklą ne Jeruzalėje ar kitame tuometinio pasaulio didmiestyje, o atokiame Galilėjos krašte? Šiandien, kai daugelis jaunų specialistų baigę universitetus savo gyvenimo ir profesijos svajone laiko tik keletą Lietuvos didmiesčių arba emigraciją į didžiuosius pasaulio miestus, turime susimąstyti, kodėl Jėzaus viešoji veikla prasideda būtent Galilėjoje ir niekur kitur.

Pirmiausia įsidėmėkime: Jėzus – Dievo Sūnus. Dievas per Jėzų nori parodyti, koks yra svarbus Kūrėjui kiekvienas žmogus: ar gyvenantis rūmuose, ar kukliame namelyje. Nors Jėzus, Dievo Sūnus, Evangelijos nieko nežino apie Jo gyvenimą ponų namuose ar turčių draugijose, nebent tai būtų namai tikrai sunkių nusidėjėlių, apie kuriuos Jėzus pasakys savo sparnuotą frazę: „ Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“ (Mt 9, 13). Tuo tarpu Jėzaus buvimas žmonių skausme ir varguose kaip niekad dažnai viltingai pasakojamas ir piešiamas Jėzaus viešosios veiklos paveikslas, kuris tarytum skaitytoją pažadina iš šio pasaulio rūpesčių ir vargų: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! (Mt 1, 15)

Jėzus šį sekmadienį pirmųjų mokinių pašaukimu kalba ir į kiekvieną iš mūsų. Mes taip pat esame Jo stebimi, šaukiami ir laukiami. Dievui nesvarbu, prie kokių gyvenimo „tinklų” stovime ir kaip mūsų gyvenimo valtys paruoštos plaukimui. Daug svarbiau yra tai, ar esame pasiruošę savo žemiškus planus ir įsivaizdavimus pavesti Dievo Apvaizdos vedimui?

   Kun. Egidujaus Arnašiaus homilija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy