ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 

 


 

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

MK 1, 12–15 „JIS BUVO ŠĖTONO GUNDOMAS, IR ANGELAI JAM TARNAVO“

        

Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. 
    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat!
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“
  


Pelenų Trečiadienį pradėjome Gavėnios metą. Tai laikas, kai pradėsime gyventi didžiausiomis mūsų tikėjimo paslaptimis: Kristaus mirtimi ant kryžiaus ir dievišku Jo Prisikėlimu. Tai atgailos metas, kai iš naujo apmąstome savo gyvenimo tikslus, tam pasirinktas priemones ir jau nueitą gyvenimo kelią. Tai yra būtent tas laikas, kai turėtume iš naujo įvertinti savo gyvenimo vertybes, idealus ir troškimus - viską iš naujo nuskaidrindami pasninku, malda ir aukos dvasia artimui. Pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija  mums primena: „Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo" (Mk 1, 13). Nueitas Išganytojo kelias primena ir mums: kai patenkame į dvasinės sausros/dykumos spąstus, neprarasti pasitikėjimo Dievo beribiu gailestingumu, nuolat gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.

Pirmo Gavėnios sekmadienio Evangelija mums primena šėtono tikroviškumą, kuris išdrįso prisiartinti net prie paties Išganytojo. Šiandien gyvename tokius laikus, kai šių dienų pasaulis vis mažiau ir mažiau tiki šėtono buvimu ir jo tikroviškumu. Kartą, du jaunuoliai grįžo namo po šv. Mišių. Kelyje jie aptarinėjo pamoksle išgirstas mintis. Pamokslo tema buvo Kristaus gundymas dykumoje. Vienas iš jų paklausė: „O tu ar tiki kad velnias veikia ir egzistuoja tikrai?“ Jo bičiulis atsakė: „Oi ne!.. Juk čia viskas yra panašiai kaip su Kalėdų seneliu...tikrumoje tai būna tik koks nors tavo dėdė“.

Įsidėmėkime, kad ir pasninkas, ir malda, ir išmalda, ir budėjimas, ir visoks dėl Kristaus atliktas geras darbas – tai būdai pelnyti Dievo Šventąją Dvasią, kuri įveda į mūsų širdis Dievo karalystę bei nutiesia kelią į būsimąjį amžinąjį gyvenimą.

Prašykime Šventosios Dvasios pripildyti mūsų širdis troškimo būti nuolankiais ir mylinčiais, atlaidžiais ir gailestingais, atvirais priimti Dievo Žodį ir Jo meilę, nes tik jis gali padėti nugalėti atsispirti pagundoms, kurias kasdien mums siunčia piktoji dvasia.

 

   Kun. Egidujaus Arnašiaus homilija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy