ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Nepertraukiama Dievo Gailestingumo metų Švč. Sakramento adoracija
2016-10-29

Spalio 29 - 30 dienomis mūsų bažnyčioje vyko parą laiko trukusi per visas Lietuvos bažnyčias keliaujanti nepertraukiama Dievo Gailestingumo metų Švč. Sakramento adoracija. Į Eucharistinio Jėzaus garbinimą įsitraukė visos parapijoje veikiančios grupelės: Marijos legiono maldininkės, Gyvojo Rožinio bei Blaivininkų brolijos, Žemės druskos” bendruomenės nariai, Pasauliečių pranciškonų ordino nariai, „Mamos maldoje” judėjimo narės, Carito bendruomenė, ateitininkai, šlovinimo grupė „Dėl Tavęs”, I Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentams besiruošiantys vaikai, jaunimas bei kiti parapijiečiai, atradę laiko pabūti Viešpaties artumoje.

Skaityti daugiau...
Belaukiant Vėlinių
2016-10-23

Jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai jau eina į pabaigą, tačiau nepamirštame gailestingumo darbų. Laukdami Vėlinių, parapijos ateitininkai lankėsi Lėbartų kapinėse. Kuopos nariams netrūko gero ūpo grėbiant lapus nuo apleistų čia palaidotų vaikelių kapų, draugiškai padedant vieni kitiems. Uždegėme žvakelę ir pasimeldėme už iškeliavusius amžinybėn.

Skaityti daugiau...
Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena „Tūkstantoji karta“
2016-10-15

2016 m. spalio 15-oji Klaipėdoje buvo ypatinga. Šią dieną, pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje buvo rengiama Atsinaujinimo diena, ryškiu pavadinimu Tūkstantoji karta. Atsinaujinimo diena - tai Klaipėdos miesto katalikiškų parapijų organizuotas grandiozinis renginys, nenuvilnijęs uostamiestyje be pėdsakų, bet palietęs daugiau nei tūkstantį renginyje dalyvavusių širdžių ir sielų. 

 

 

Skaityti daugiau...
Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojų metodinis susirinkimas Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje
2016-10-04

          Tarptautinės Mokytojų dienos išvakarėse, spalio 4 dieną Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojai susirinkome į metodinį užsiėmimą mūsų Bažnyčios agapės salėje. Aptarėme pagrindines veiklos gaires šiems mokslo metams: rengiama atnaujinta katalikų tikybos Bendroji programa, Telšių vyskupijos 90-ečio renginiai, žemaičių Krikšto 600 m. Jubiliejaus baigiamasis etapas, lytiškumo ugdymo programa. Sulaukėme gerb. svečio – Lietuvos Katechetinio centro ir Telšių vyskupijos Katechetinio centro vadovo  mons. eduk. m. lic. Rimanto Gudlinkio apsilankymo. Monsinjoras pasidalino įžvalgomis apie praėjusius mokslo metus, mokinių tikybos lankomumą, šiais mokslo metais vyksiančiomis veiklomis vyskupijoje, pasidalino ir metodine medžiaga tikybos pamokoms.         

Skaityti daugiau...
Susitikimas su misionieriumi iš Lenkijos „Glos Pana” bendruomenės Marcin Zielinski
2016-09-10

Rugsėjo 10 d. jau antrą kartą turėjome susitikimą su misionieriumi iš Lenkijos Glos Pana” bendruomenės Marcin Zielinski. Jis  atsiliepė į Viešpaties kvietimą - skelbti Evangelijos žinią pajūrio krikščionims. Misionieriaus konferencija pagrįsta giliu tikėjimu, patirties sklaida ir liudijimais, jog Jėzus yra gyvas, mylintis gydantis Viešpats šiandien. Skatino turėti tikėjimą, nors kaip garstyčios grūdą ir gyventi tikėjimo viltimi. Geriausias to į rodymas - asmeniniai potyriai, liudijimai. Maldos metu vyko dvasinių ir fizinių išgydymų, kuriuos paliudijo susirinkusieji. Galinga malda už jaunimą kėlė mūsų dvasią Viešpaties link, o šlovinimo giesmėmis dėkojome, šlovinome ir garbinome mūsų Viešpatį už suteiktas malones.

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy