ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Advento rekolekcijos. Betliejaus Taikos Ugnis
2015-12-20

Šiais metais parapijos advento rekolekcijos prasidėjo neįprastai. Jas pradėjome nuo mūsų ateities kartos - besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui. Jaunimui rekolekcijas vedė kun. Viktoras Daujotis – Telšių vyskupijos Jaunimo centro vadovas. Pradėjome nuo žaidimo: grupėse  iš popieriaus turėjome sukurti Šv. Kalėdų simbolį prakartėlę. Kiekvienam grupėje buvo užlipdyta „etikėtė“, pagal kurią turėjome elgtis su šalia esančiu. Po to supratome, kokį vaidmenį gavome, o kun. Viktoras priminė apie kilnų, nors ir ne visada patogų krikščionio vaidmenį gyvenime. Adoracijos metu besiruošiantys Sutvirtinimui buvo raginami priimti Sutaikinimo sakramentą. Šeštadienio rekolekcijas pradėjęs kun. Viktoras Daujotis kvietė mus stiprintis nuo dvejopo stalo - maitintis pačiu Kristumi, kuris yra Gyvybės duona, pašventinanti mus, kai priimame Jį be nuodėmės ir  atlikę išpažinti bei žodžiu, kurį Dievas mums duoda per Švento Rašto skaitinius.

 

Skaityti daugiau...
Carito adventinė šventė nepasiturintiems parapijiečiams
2015-12-13

Šv. Juozapo Darbininko parapijos Caritas šį lietingą sekmadienį, gruodžio 13 d., suruošė šventę nepasiturintiems parapijiečiams. Šventės metu, vaikai iš „Smiltelės“ vaikų globos namų pasveikino susirinkusius parapijiečius: dainavo Kalėdines giesmes, parodė mini spektakliuką. Susirinkusieji buvo supažindinti su šv. Mikalojaus istorija. Tą šventinę popietę vaikams dovanas dalino ne Kalėdų senelis, o šv. Mikalojus.

 

Skaityti daugiau...
Blaivybės brolijos pažadų atnaujinimas
2015-12-06

Blaivybės brolijos nariai kasmet Advento ir Gavėnios metu atnaujina Blaivybės pažadą. Todėl, gruodžio 6 d. rinkomės į sumos šv. Mišias, kurias aukojo klebonas kan. V. Gedgaudas. Po homilijos mes, blaivininkai, atėjome prie altoriaus su Blaivybės vėliava ir išsirikiavę puslankiu, su blaivybės knygelėmis rankose, atnaujinome pažadą nevartoti svaigalų - kas metus, o kas visą  likusį gyvenimą.

 

Skaityti daugiau...
Bendruomenės „Žemės druska" rekolekcijos - „Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik" Darbėnuose
2015-12-05

Gruodžio 5 d. Šv. Juozapo Darbininko parapijos bendruomenė  Žemės druska" dalyvavo rekolekcijose - Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik". Rekolekcijos vyko Darbėnų parapijos klebonijoje, kurias pravedė kun. Vygintas Gudeliūnas. Adventas - laikas kuo daugiau išgirsti apie Tą, kuris keičia žmonių gyvenimus...  

Skaityti daugiau...
Bendruomenės „Žemės druska” tarnystė Pakutuvėnuose
2015-11-28

Lapkričio 28 d. Šv. Juozapo Darbininko parapijos bendruomenė Žemės druska”  buvo pakviesta i Pakutuvėnų bažnyčią. Pabūti maldoje už jaunimo Alfa” kurso dalyvius. Dalyvavo apie 40 jaunuolių iš Šiluvos. Tai buvo nuostabus Dievo šlovinimo ir maldos laikas.

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy