ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojų metodinis susirinkimas Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje
2015-09-23

Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojai po vasaros atostogų ir besibaigiant pirmajam mokslo metų mėnesiui susirinkome į metodinį užsiėmimą mūsų Bažnyčios parapijos salėje rugsėjo 23 d. Aptarėme praeitų mokslo metų pasiekimus bei iššūkius, akcentavome pagrindines veiklos gaires šiems mokslo metams. Sulaukėme mūsų vadovo – Lietuvos Katechetinio centro ir Telšių vyskupijos Katechetinio centro vadovo  mons. eduk. m. lic. Rimanto Gudlinkio apsilankymo, taip pat ir nemažai jo dovanų: vadovėlių bei metodinės medžiagos tikybos pamokoms. Apsilankė ir žodį tarė Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Auksė Naujokienė, miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Neringa Kasradze.

Skaityti daugiau...
Bendruomenės „Žemės druska” atstovai seminare Kaune
2015-09-19

Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 18 - 19 dienomis, parapijos bendruomenės  Žemės druska” atstovai vyko į Kauną, kur dalyvavo vidinio išgydimo seminare -Pašaukti būti tautų šviesa'' (Iz 60,1 - 5). Seminarą vedė kun. Zacharias Thudippara, kuris yra jau mums pažįstamas iš kelių vizitų Lietuvoje. Kunigas su meile ir begaliniu atsidavimu sakė mokymus, dalinosi savo patirtimi, įžvalgomis. Vyko galinga vidinio gydimo malda, regėjom daug  išgijimo atvejų. Šv. Mišios, Švenčiausiojo adoracija, malda, prašant Šv. Dvasios išsiliejimo ant kiekvieno iš mūsų. Dievui skirtas laikas, būnant Jo malonėje, greitai praeina ir po seminaro turėjome gražių akimirkų pasibuvimui kartu pilies papėdėje.

Sugrįžome pripildyti Dievo dvasios, meilės ir vienybės, trokštantys dalintis, skelbti ir šlovinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

 

                                                                                                                       

Skaityti daugiau...
Caritas savanoriai Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose
2015-09-11

Rugsėjo 11 dieną mūsų parapijos Caritas savanoriai apsilankė didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje. Juose šiemet taip pat bus švenčiami Lietuvos vyskupų paskelbti Dievo Gailestingumo metai, visiems geros valios žmonėms nešantys Dievo meilės ir gailestingumo, vilties ir padrąsinimo žinią bei atskleidžiantys jos šaltinį gailestingojo Viešpaties širdyje: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“ Šią dieną buvo meldžiamasi už medikus, slaugytojus, ligonius ir neįgaliuosius bei Caritas savanorius ir darbuotojus.

Skaityti daugiau...
Šv. Kazimiero – jaunimo globėjo šventė Vėžaičiuose
2015-08-26

2015 m. rugpjūčio 26 d. Telšių vyskupijos diecezinėje jaunimo Šv. Kazimiero šventovėje Vėžaičiuose vyko ypatingojo lietuvių jaunimo dangiškojo globėjo – Šv. Kazimiero atlaidai. Kaip ir kiekvienais metais į šiuos atlaidus atvyko nemažas būrys jaunimo bei kunigų iš Telšių vyskupijos parapijų. Lydimi ateitininkų kuopos globėjų L. Mozūraitienės bei K. Černis į atlaidus atvyko gausus ir mūsų parapijos jaunimo būrys: ateitininkai, vaikų ir jaunimo chorelio nariai, ministrantai. 12 val. Šventovėje buvo aukojamos iškilmngos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir  kiti kunigai, tarp jų ir mūsų parapijos klebonas kan. V. Gedgaudas bei parapijos jaunimo dvasios vadovas kun. M. Stonys.

Skaityti daugiau...
Bendruomenės „Žemės druska'' susitikimas - agapė.
2015-08-20

Rugpjūčio 20 d. bendruomenė „Žemės druska'' turėjo nuostabų susitikimą - agapę. Apsilankė mūsų buvusi parapijietė, dabar esanti mokslo kongregacijos darbuotoja prie Šventojo Sosto, L. c. dakt. Karolina Kasparavičiūtė. Labai džiaugiamės jos viešnage, pasidalinimu savo mintimis, jausmais, pasakojimais apie Romą, Vatikaną. Džiaugiamės, kad Šv. Juozapo Darbininko parapija užaugina nemažai nuostabių Dievo vaikų, Kristaus sekėjų.

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy