ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Šv. Kazimiero – jaunimo globėjo šventė Vėžaičiuose
2015-08-26

2015 m. rugpjūčio 26 d. Telšių vyskupijos diecezinėje jaunimo Šv. Kazimiero šventovėje Vėžaičiuose vyko ypatingojo lietuvių jaunimo dangiškojo globėjo – Šv. Kazimiero atlaidai. Kaip ir kiekvienais metais į šiuos atlaidus atvyko nemažas būrys jaunimo bei kunigų iš Telšių vyskupijos parapijų. Lydimi ateitininkų kuopos globėjų L. Mozūraitienės bei K. Černis į atlaidus atvyko gausus ir mūsų parapijos jaunimo būrys: ateitininkai, vaikų ir jaunimo chorelio nariai, ministrantai. 12 val. Šventovėje buvo aukojamos iškilmngos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir  kiti kunigai, tarp jų ir mūsų parapijos klebonas kan. V. Gedgaudas bei parapijos jaunimo dvasios vadovas kun. M. Stonys.

Skaityti daugiau...
Bendruomenės „Žemės druska'' susitikimas - agapė.
2015-08-20

Rugpjūčio 20 d. bendruomenė „Žemės druska'' turėjo nuostabų susitikimą - agapę. Apsilankė mūsų buvusi parapijietė, dabar esanti mokslo kongregacijos darbuotoja prie Šventojo Sosto, L. c. dakt. Karolina Kasparavičiūtė. Labai džiaugiamės jos viešnage, pasidalinimu savo mintimis, jausmais, pasakojimais apie Romą, Vatikaną. Džiaugiamės, kad Šv. Juozapo Darbininko parapija užaugina nemažai nuostabių Dievo vaikų, Kristaus sekėjų.

Skaityti daugiau...
Parapijos vasaros stovykla – „Skomantai 2015'', tema: „Visi, vedami Dievo Dvasios yra Dievo vaikai'' (Rom 8,14)
2015-08-02

Liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. prie Skomantų piliakalnio vyko jau 22-oji parapijos stovykla, kurią organizavo bendruomenė „Žemės druska“. Susirinko gausus būrys parapijiečių ir ne tik... Kaip ir kiekvienais metais smagiai praleidome laiką, susipažinome, pasiklausėme koncerto prie vakarinio laužo, žaidėme žaidimus, skaniai lepinomės maistu, ilsėjomės, na ir žinoma praturtėjome dvasiškai dalyvaudami šv. Mišiose, melsdamiesi vieni už kitus, bei klausydami nuostabių mokymų. Dėkojame mūsų mylimiems dvasininkams, kurie dalinosi žiniomis, patirtimi ir meile, globojo stovyklos metu: Šventojo Sosto pareigūnui mons. Visvaldui Kulbokui, kun. relig. m. mgr. teol. lic. Sauliui Tomošaičiui, kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejui Sabaliauskui, bei parapijoje mus nuoširdžiai sutikusiam parapijos klebonui kan. doc. teol. dr. Vladui Gedgaudui.

Skaityti daugiau...
Gerb. klebono Vlado Gedgaudo kunigystės 20 m. Jubiliejus.
2015-07-12

"Kunigystė yra Jėzaus Širdies meilė. Pamirštu save, kai laikau rankose savo Viešpatį“, – dažnai sakydavo šventasis Arso klebonas Jonas Marija Vianėjus.

Šie minėtojo šventojo - kunigų, klebonų globėjo - žodžiai iš tikrųjų tinka mūsų gerb. klebonui Vladui Gedgaudui, nes jo dėka patiriame Viešpaties globą, Šventojo Rašto gelmių žavesį, pasijuntame visi vienodai reikalingi ir gerbiami, kaip Dievo vaikai, Kristaus draugai, parapijos nariai. Todėl liepos 12 d. paminėti klebono 20-ojo kunigystės Jubiliejaus į Sumos šv. Mišias susirinko daug parapijiečių. Šv. Mišias aukojo pats gerb. klebonas, o po jų prie altoriaus susidarė ilgiausia sveikintojų eilė: parapijos kunigai, darbuotojai ir savanoriai, ateitininkai, choristai, maldos grupelių atstovai, ……………………................... Sveikinimo žodžius tarė ir atskiri parapijiečiai, skambėjo ir poetės proginės eilės. 

Skaityti daugiau...
Žemaičių Kalvarijos atlaidų Jaunimo diena „Džiaugsmas skamba...“
2015-07-04

Liepos 4 d. mūsų parapijos jaunimas (ateitininkai, ministrantai bei choristai), lydimi dvasios tėvo kun. Mindaugo Stonio, vyko į Žemaičių Kalvarijos atlaidų Jaunimo dieną, kurios tema šiais metais buvo „Džiaugsmas skamba...“ Į šį renginį susirinko kone 200 Dievui artimų širdžių.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy