ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Atvelykio šventė šeimoms
2018-04-08

Šiandien, po 10 val. šv. Mišių mūsų jaunieji parapijiečiai bei jų tėveliai rinkosi bažnyčios šventoriuje švęsti Atvelykio sekmadienio. Velykų bobutė ir diedukas kvietė ridenti margučius, žaisti, šokti ir dainuoti. Kiekvienas galėjo save išbandyti įvairiose sportinėse rungtyse, paskanauti savanorių iškeptais žagarėliais, sausainiais bei pyragais. Šventę lydėjo vaikų šypsenos, juokas ir pakili nuotaika. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šventės. Ypatingai dėkojame šventės iniciatoriui kunigui Mindaugui, Velykų bobutei Onai, Caritas savanoriams bei  ,,Maisto bankui” už paramą arbata bei šokoladu.

 

Skaityti daugiau...
„Maisto banko" akcija
2018-03-25
Mūsų parapijos Caritas savanoriai ir parapijiečiai kovo 23 - 24 dienomis dalyvavo jubiliejinėje 25-oje Maisto banko” akcijoje. Parduotuvėje IKI Vyturys”, Laukininkų g. 19, buvo surinkta 1477 vnt. maisto produktų. Dėkojame visiems geros valios žmonėms.
Maisto produktų paketai nepasiturintiems parapijiečiams bus dalinami balandžio 15 d. 13.30 val. šv Juozapo Darbininko koplyčioje šventės metu. Šventę organizuoja Caritas savanoriai.

 

 

Skaityti daugiau...
Gavėnios rekolekcijos
2018-03-18
Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje prasidėjo kovo 17 d., šeštadienį, susitikimu – atgailos pamaldomis su parapijoje besiruošiančiais Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliais bei jų tėveliais. Į dvasinio atsinaujinimo kvietimą atsiliepė nemažas būrys jaunuolių bei jų tėvelių. Susitikimas prasidėjo šiltu pabendravimu prie arbatos puodelio. Vėliau buvo galimybė dalyvauti atgailos pamaldose, priimti Sutaikinimo sakramentą, bendrai švęsti Eucharistiją. Viešpatį šlovinti ir kelti į Jį savo širdis padėjo būsima sutvirtinamoji Bernadeta. Kovo 18 d., sekmadienį, rekolekcijas vedė kunigas svečias Šilutės parapijos klebonas kan. Remigijus Saunorius. Dėkojame jam už gavėnios laiko įžvalgas.
Skaityti daugiau...
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28-osios metinės
2018-03-11

Kovo 11 – ąja minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28-ąsias metines. Šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę Lietuvą bei jos žmones. Iškilmingas 10 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Vladas Gedgaudas, kunigai Antanas Putramentas ir Romualdas Vėlavičius. Eucharistiją praturtino vaikų chorelio giesmės apie Lietuvą ir jos pavedimą Dievo globai. Po šv. Mišių šventimo sveikinimo žodį tarė KTU Europos Instituto direktorius, „Misija Sibiras“ iniciatorius, Patarėjų Tarybos pirmininkas Vygaudas Ušackas. Politikas ypatingai pasidžiaugė jaunaisiais mūsų parapijiečiais ir palinkėjo ypač branginti savo Tėvynę, mylėti ją ir ginti.

Skaityti daugiau...
Ateitininkų gavėnios rekolekcijos
2018-03-03

Kovo 4 d., Bažnyčiai minint Lietuvos ir jaunimo globėją šv. Kazimierą, į gavėnios rekolekcijas rinkosi mūsų parapijos ateitininkai. Dvasios tėvas kun. Mindaugas Stonys pristatė šv. Kazimiero asmenybę, šventojo gyvenimą, jo dorybes. Visi kartu apmąstėme Kristaus Kryžiaus kelią. Giesme šlovinome Dievą. Po Eucharistijos šventimo Švč. Sakramento artumoje išgyvenome Dievo artumą, ramybę ir džiaugsmą.

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy