ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

Ateitininkų kuopų globėjų ir pirmininkų kursai Kaune
2018-10-06

Kuopų globėjai ir kuopų pirmininkai spalio 6 d. būrėsi Ateitininkų rūmuose Kaune pasidžiaugti kuopų gyvenimu bei įsikvėpti naujam mokslo metų sezonui.


Skaityti daugiau...
Caritas savanoriai Šiluvos atlaiduose
2018-09-14

Mūsų parapijos Caritas savanoriai gausiu būriu apsilankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje. Rugsėjo 14 d., penktadienis, Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas, taip pat ir ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų ir Carito diena. Šv. Mišių metu visi meldėsi už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad ypatingu būdu atpažintų Jėzų kiekviename žmoguje. 

Skaityti daugiau...
CARITAS „Dovanų mugė“.
2018-09-02

Caritas tęsia gerų darbų darymo misiją. Šį sekmadienį šv. Juozapo Darbininko bažnyčios šventoriuje Caritas savanoriai surengė "Dovanų mugę". Parapijiečiai po šv. mišių galėjo pasirinkti nemokamai rūbų ir avalynės. Džiugina tai, kad žmonės darosi drąsesni, nepraeina abejingai pro šalį, o pabendrauja su savanoriais ir randa sau tinkamų kokybiškų rūbų. 
Savanoriai dėkoja visiems geros valios žmonėms, kurie dalinasi.

Gerumas mus vienija.

Skaityti daugiau...
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
2018-08-15

Nuo tos dienos V a., kai Jeruzalėje buvo pašventinta Užmigimo bazilika, pastatyta toje vietoje, kurioje gerbtas Marijos kapas, Bažnyčia džiaugsmingai švenčia Švenčiausiosios Mergelės Ėmimą į dangų. Šiuo pavadinimu švenčiama nuostabi Dievo malonė: Nekaltai Pradėtoji Dievo Motina, „pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui, buvo su kūnu ir siela šlovėje paimta į dangų“, kaip 1950 m. apibrėžė popiežius Pijus XII. Marijos Ėmimas į dangų plaukia iš jos dieviškosios motinystės: Dievas neleido jai „kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį Jo Sūnų – gyvybės Kūrėją“. Kaip Marijos dieviškoji motinystė buvo malonė visam pasauliui, taip ir jos Ėmimas į dangų davė pradžią žmonijos ėmimui pas Dievą. Moteris, pasak Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui, pasirodžiusi danguje kaip „didingas ženklas“, kartu simbolizuoja ir šventąją Bažnyčią, ir Mergelę Mariją. Ji – „visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ (Dėkojimo giesmė). Kontempliuodami Mariją, švenčiančią „su Kristumi amžinąją pergalės šventę“, jos užtarimu melskime Dievą malonės „gerai naudotis atpirkimo vaisiais“, kad „susilauktume išaukštinimo amžinybėje“. Kaip ir Marija, mes žinome, kad savo kūnuose, kurie yra Šventosios Dvasios šventykla, mes nešiojame amžinybės užuomazgas. 

 

Skaityti daugiau...
Šv. Juozapo Darbininko parapijos ateitininkai įsijungė į Klaipėdos miesto Šeimos centro „Maldos maratono“ akciją!
2018-08-12

Maratonas – tai 42 km. siekianti distancija, kurią įveikia tik patys ištvermingiausieji. Likus 42 dienoms iki Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos ateitininkai ir jų šeimos pradėjo „Maldos maratoną“, kuriam startą davė Klaipėdos miesto Šeimos centras. 

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy