ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
2018-08-15

Nuo tos dienos V a., kai Jeruzalėje buvo pašventinta Užmigimo bazilika, pastatyta toje vietoje, kurioje gerbtas Marijos kapas, Bažnyčia džiaugsmingai švenčia Švenčiausiosios Mergelės Ėmimą į dangų. Šiuo pavadinimu švenčiama nuostabi Dievo malonė: Nekaltai Pradėtoji Dievo Motina, „pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui, buvo su kūnu ir siela šlovėje paimta į dangų“, kaip 1950 m. apibrėžė popiežius Pijus XII. Marijos Ėmimas į dangų plaukia iš jos dieviškosios motinystės: Dievas neleido jai „kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį Jo Sūnų – gyvybės Kūrėją“. Kaip Marijos dieviškoji motinystė buvo malonė visam pasauliui, taip ir jos Ėmimas į dangų davė pradžią žmonijos ėmimui pas Dievą. Moteris, pasak Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui, pasirodžiusi danguje kaip „didingas ženklas“, kartu simbolizuoja ir šventąją Bažnyčią, ir Mergelę Mariją. Ji – „visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ (Dėkojimo giesmė). Kontempliuodami Mariją, švenčiančią „su Kristumi amžinąją pergalės šventę“, jos užtarimu melskime Dievą malonės „gerai naudotis atpirkimo vaisiais“, kad „susilauktume išaukštinimo amžinybėje“. Kaip ir Marija, mes žinome, kad savo kūnuose, kurie yra Šventosios Dvasios šventykla, mes nešiojame amžinybės užuomazgas. 

 

Skaityti daugiau...
Šv. Juozapo Darbininko parapijos ateitininkai įsijungė į Klaipėdos miesto Šeimos centro „Maldos maratono“ akciją!
2018-08-12

Maratonas – tai 42 km. siekianti distancija, kurią įveikia tik patys ištvermingiausieji. Likus 42 dienoms iki Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos ateitininkai ir jų šeimos pradėjo „Maldos maratoną“, kuriam startą davė Klaipėdos miesto Šeimos centras. 

 

Skaityti daugiau...
Jubiliejinė 25 - oji Skomantų stovykla
2018-08-03

2018 - 08 – 3 d. popiet į stovyklą prie Skomantų piliakalnio važiuoti ratuoti rinkosi žmonės, daugiausia šeimomis, su vaikais. Slinko valandos ir neilgai trukus išdygo įspūdingas spalvingas palapinių miestelis. Mus visus atvykusius priėmė Lina ir Bronė iš Žemės druskos", apdovanojo bukletais ir nusakė būsimą tvarką. Ir prasidėjo... įdomus gyvenimas: susitikimai grupelėse, malda -šlovinimas, Mišios - abi dienas, klebono teol. dr.  Vlado Gedgaudo mokymas apie Šv. Dvasios dovanas ir Jos vedimą, o vakarai - prie laužo, tvarkingai Kęsto kūrenamo; prie jo ir valgymas, ir pasidalinimai, ir giesmės. Aišku, ir maistas – ir skanus, ir savo laiku - Gintauto skaniai gaminamas, o jam talkino Alvita, Jolita su Žilvinu ir grupelės.

 

Skaityti daugiau...
Ateitininkų žygys į Kuršių Neriją
2018-08-01

Mūsų parapijos ateitininkai karštą rugpjūčio pirmosios rytą ratuoti dviračiais pajudėjo link Kuršių Nerijos. Ateitininkas Domantas supažindino draugus su Alksnynės gynybinių įtvirtinimų kompleksu. Alksnynės gynybinis kompleksas yra vienas iš aštuonių gynybinių įtvirtinimų, Vokietijos pastatytų per II Pasaulinį karą tarp 1939 ir 1944 metų, siekiant apsaugoti Klaipėdos miestą nuo priešininkų laivų ir lėktuvų atakų. Komplekso teritorijoje yra išlikę penki betoniniai bunkeriai, apkasų tranšėjos, dvi nenustatyto kalibro pabūklų platformos, aviacinių bombų išmuštos duobės. Karo metu pabūklų ir šaudmenų transportavimui buvo naudojama nerijos miškų želdintojų nutiesta siaurojo geležinkelio trasa, jungusi Alksnynės bateriją su kitomis ant kopų įrengtomis laikinomis baterijomis. 

 

Skaityti daugiau...
Caritas savanoriai Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
2018-07-03

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos Caritas savanoriai liepos 3 d. dalyvavo  Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, meldėsi už Ligonius ir Caritas organizacijos savanorius. Pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Po procesijos į kryžiaus kelio kalnus savanoriai rinkosi agapei Caritas palapinėje. Gavę daug Dievo malonių savanoriai džiaugėsi kelione į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy