ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

„Maisto banko" akcija
2018-03-25
Mūsų parapijos Caritas savanoriai ir parapijiečiai kovo 23 - 24 dienomis dalyvavo jubiliejinėje 25-oje Maisto banko” akcijoje. Parduotuvėje IKI Vyturys”, Laukininkų g. 19, buvo surinkta 1477 vnt. maisto produktų. Dėkojame visiems geros valios žmonėms.
Maisto produktų paketai nepasiturintiems parapijiečiams bus dalinami balandžio 15 d. 13.30 val. šv Juozapo Darbininko koplyčioje šventės metu. Šventę organizuoja Caritas savanoriai.

 

 

Skaityti daugiau...
Gavėnios rekolekcijos
2018-03-18
Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje prasidėjo kovo 17 d., šeštadienį, susitikimu – atgailos pamaldomis su parapijoje besiruošiančiais Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliais bei jų tėveliais. Į dvasinio atsinaujinimo kvietimą atsiliepė nemažas būrys jaunuolių bei jų tėvelių. Susitikimas prasidėjo šiltu pabendravimu prie arbatos puodelio. Vėliau buvo galimybė dalyvauti atgailos pamaldose, priimti Sutaikinimo sakramentą, bendrai švęsti Eucharistiją. Viešpatį šlovinti ir kelti į Jį savo širdis padėjo būsima sutvirtinamoji Bernadeta. Kovo 18 d., sekmadienį, rekolekcijas vedė kunigas svečias Šilutės parapijos klebonas kan. Remigijus Saunorius. Dėkojame jam už gavėnios laiko įžvalgas.
Skaityti daugiau...
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28-osios metinės
2018-03-11

Kovo 11 – ąja minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28-ąsias metines. Šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę Lietuvą bei jos žmones. Iškilmingas 10 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Vladas Gedgaudas, kunigai Antanas Putramentas ir Romualdas Vėlavičius. Eucharistiją praturtino vaikų chorelio giesmės apie Lietuvą ir jos pavedimą Dievo globai. Po šv. Mišių šventimo sveikinimo žodį tarė KTU Europos Instituto direktorius, „Misija Sibiras“ iniciatorius, Patarėjų Tarybos pirmininkas Vygaudas Ušackas. Politikas ypatingai pasidžiaugė jaunaisiais mūsų parapijiečiais ir palinkėjo ypač branginti savo Tėvynę, mylėti ją ir ginti.

Skaityti daugiau...
Ateitininkų gavėnios rekolekcijos
2018-03-03

Kovo 4 d., Bažnyčiai minint Lietuvos ir jaunimo globėją šv. Kazimierą, į gavėnios rekolekcijas rinkosi mūsų parapijos ateitininkai. Dvasios tėvas kun. Mindaugas Stonys pristatė šv. Kazimiero asmenybę, šventojo gyvenimą, jo dorybes. Visi kartu apmąstėme Kristaus Kryžiaus kelią. Giesme šlovinome Dievą. Po Eucharistijos šventimo Švč. Sakramento artumoje išgyvenome Dievo artumą, ramybę ir džiaugsmą.

Skaityti daugiau...
Caritas savanorių mokymai
2018-02-24

Telšių Vyskupijos Caritas suorganizavo mokymus savanoriams. Vasario 24 d. nemažas būrys Klaipėdos ir Gargždų Caritas savanorių susirinko į seminarą „Efektyvi profesinė komunikacija socialinėje veikloje“, kurį vedė doc. dr. Kęstutis Trakšelys. Seminaras vyko Marijos Taikos Karalienės Caritas senelių globos namų salėje. Savanoriai pagilino savo žinias, sužinojo daug naudingos informacijos, kuri gali palengvinti bendravimą su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy