ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

 • RUGPJŪČIO 2 – 4 dienomis Skomantų piliakalnyje įvyks parapijos vasaros stovykla „SKOMANTAI 2019”, kurios tema „JĖZUS – GYVYBĖS DUONA” (Plg. Jn 6). Jei norite smagiai ir turiningai skirti laiką Viešpačiui, patirti bendrystės ir draugystės grožį, surasti bendraminčių, ieškoti, pažinti, sutikti Dievą kasdienybėje... tuomet laukiame Jūsų. Registracija iki liepos 31 dienos tel.: 860012347, 865791557.

 • GEGUŽĖS 1 D.(trečiadienį)mūsų parapijoje vyks tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 12.00 ir 18.00 val. 12.00 val. – iškilmingoms šv. Mišioms vadovaus kun. Eugenijus Puzynia SJ. Šv. Mišiose giedos Klaipėdos atsinaujinimo dienų jungtinis choras. Prieš sumos šventas Mišias – 10.30 val. – Poezija ir muzika: HIMNAS MEILEI” su aktore Egle Jackaite ir virtuozu Vytautu Labučiu; 11.30 val. –  jaunosios pianistės Izabelės Orlaitės atliekami muzikiniai kūriniai. Kviečiame dalyvauti. SKELBIMAS>>>

 • VASARIO 15 D. 19 val. Kviečiame švęsti meilę! Meilę, kuri gyva net tada, kai neturime, kam kibtis į parankę. Meilę, kuri gali tapti kasdieniu mūsų rūbu. Kalbėkimės apie meilę ir mokykimės jos. Ieškokime joje vilties, nes, sako, kad ji… niekada nesibaigia! Dramos teatre tą šventišką vakarą jūsų laukia: *Gyva muzika su Darium Žvirbliu, *Baltomis Varnomis *Šlovinimo grupės „Ruah” giesmės *Liudijimai svarbiausia… jaukus ir tikras laikas! Dalyvavimas renginyje nemokamas ir būtinas visiems, kurie kažkur giliai savyje jaučia, kad Meilė visų didžiausia!
 • RUGSĖJO 13 D. (ketvirtadienį) kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas, kuriose dalyvaus misionierius iš Lenkijos Marcin Zielinski. Pamaldų pradžia po 18.00 val. šv. Mišių.

 • JUBILIEJINĖ 25 -OJI SKOMANTŲ STOVYKLA. Rugpjūčio 3 - 5 d. Skomantų piliakalnyje įvyks Jubiliejinė 25 - oji Skomantų stovykla, kurios tema „Jei kas trokšta, teateina pas mane, ir tegu geria" (Jn 7,37). SKELBIMAS>>>

 • DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI 2018 M. PROGRAMA>>>

 • BALANDŽIO 8 D. (sekmadienį) visus mažus ir didelius kviečiame į Atvelykio šventę, kuri vyks po 10 val. šv. Mišių bažnyčios šventoriuje. Kartu su Velykų bobute ir dieduku šoksime, žaisime, ridensime margučius, vaišinsimės Carito arbata ir sausainiais. Atsineškite su savimi keletą margučių, gerą nuotaiką ir šypseną.

 • KOVO 11 D. (sekmadienį) minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, melsimės už Tėvynę Lietuvą. Po 10.00 val. šv. Mišių vyks susitikimas su KTU Europos Instituto direktoriumi, „Misija Sibiras“ iniciatoriumi, Patarėjų Tarybos pirmininku Vygaudu Ušacku.
 • Caritas savanoriai visus parapijiečius kviečia į Užgavėnių šventę, kuri įvyks vasario 11 d., sekmadienį, po sumos šv. Mišių, agapės patalpose.Morės ir kitų persirengėlių apsuptyje pasiklausysime tradicinių Užgavėnių dainų, vaišinsimės karšta koše ir blynais. Ateikite, mes Jūsų laukiame.

 • VASARIO 15 – 16 D. KVIEČIAME VISUS DRAUGE ŠVĘSTI ATKURTOS LIETUVOS 100-METĮ. Vasario 15 d. (ketvirtadienį) po 18.00 val. šv. Mišių iki vasario 16 d. (penktadienio) 8.00 val. ryto vyks Naktinė Švč. Sakramento adoracija dėkojant Dievui už mūsų laisvę ir prašant Jo globos mūsų Tėvynei. Adoracija prasidės vidinio gydymo pamaldomis koplyčioje. Vasario 16 d. (penktadienį) 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Prieš šv. Mišias – šventinis Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokinių koncertas. Po šv. Mišių –agapė.
 • Jau antrus metus iš eilės Klaipėdos katalikiškos parapijos organizuoja Atsinaujinimo dieną, šiais metais pavadintą: „Kuo žmonės jus laiko?“. Renginys vyks spalio 14 d., šeštadienį, Žvejų kultūros rūmuose. Pradžia 12 val. Renginys nemokamas! SKELBIMAS>>>
 • Švenčiant Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų, lapkričio 5-12 dienomis organizuojama mūsų vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į ROMĄ. Vatikane dalyvausime audiencijoje su popiežiumi. Vieną dieną praleisime Asyžiuje. Aplankysime Čenstochovą, Bruno, Paduvą, Veneciją. Kelionės kaina autobusu 350 eurų (į kainą įskaičiuota kelionė autobusu, nakvynės viešbučiuose su pusryčiais). Norinčius vykti kviečiame registruotis parapijos raštinėje. SKELBIMAS>>>
 • RUGPJŪČIO 4 - 6 dienomis kviečiame į parapijos vasaros stovyklą - Skomantai 2017”, tema Tiesa padarys mus laisvus” (Jn 8,32). Jei norite smagiai ir turiningai skirti laiką Viešpačiui, patirti bendrystės ir draugystės grožį, surasti bendraminčių, ieškoti, pažinti, sutikti Dievą kasdienybėje... tuomet laukiame Jūsų. SKELBIMAS>>>

 •  19–20 D. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE. PROGRAMA>>>  SAVANORIAMS>>>

 • LIEPOS 1 - 12 D. 2017 - Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus 600 - metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. PROGRAMA>>>
 • BIRŽELIO 12 - 16 D. mūsų parapijoje organizuojama dieninė vaikų stovykla „BENDRYSTĖS DŽIAUGSMAS“, skirta vaikams (10-12 metų), kurie nori smagiai praleisti savaitę žaisdami, vaidindami, giedodami, ruošdami programėles ir gilindami savo tikėjimą. Ypač kviečiame vaikus šiais metais priimsiančius Pirmąją Komuniją. Registracija vyksta iki birželio 4 d. parapijos raštinėje. SKELBIMAS>>>
 • GEGUŽĖS 1 D. (pirmadienį) mūsų parapijoje vyks tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 10.00; 18.00 val. 12.00 val. - iškilmingos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija (vadovauja J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ). Prieš 12 val. šv. Mišias vyks Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokinių koncertas. Kviečiame dalyvauti.

 • BALANDŽIO 7 D. (penktadienį) mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos. 18.00 val. šv. Mišias aukos ir dvasinėmis įžvalgomis, pamokslo metu, dalinsis Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Virgilijus Poškus. Po šv. Mišių vyks Vidinio išgydymo pamaldos su misionieriumi iš Lenkijos „Glos Pana” bendruomenės Marcin Zielinski.

 • Jei norite pagilinti katalikų tikėjimo žinias, susirasti tikrai tikinčių draugų, nagrinėti ir atsakyti į klausimus, iškylančius katalikiškoje kasdienybėje, Jums  padės „PILYPO“ kursas, į kurį kviečiame š. m. kovo mėn. 17 - 19 dienomis. Kursas vyks  parapijos katechetikos salėje. Pradžia - 17 d. (penktadienį) 17.30 val. Registracija iki kovo 14 d. (tel. nr.   865791557 arba 861228781). Numatoma auka - 10 Eur. Esant finansiniams sunkumams, nenusiminti ir kreiptis į organizatorius. SKELBIMAS>>>

 • KOVO 12 D. (sekmadienį) sekmadienį) vyks Gavėnios rekolekcijos jaunimui, kurias ves Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda. Rekolekcijos prasidės 10 val. šv. Mišiomis bažnyčioje ir tęsis parapijos koplyčioje iki 17 val. Programa: šv. Mišios, šlovinimas, konferencijos, liudijimai, pietūs.

 • VASARIO 16 D. (ketvirtadienį) minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, melsimės už Tėvynę Lietuvą. Šv. Mišias aukosime 8.00, 12.00 ir 18.00 val. Po 12.00 val. šv. Mišių koplyčioje vyks Kauno kunigų seminarijos klieriko Vincento Lizdenio koncertas. Kviečime visus dalyvauti! SKELBIMAS>>>

 • Šv. Valentino šventė „Meilė niekada nesibaigia“ Klaipėdoje! Po praėjusių metų sėkmės šv. Valentino šventė „Meilė niekada nesibaigia" grįžta į Klaipėdą! 
  Meilė nesibaigia, nes mes savo gyvenimais audžiame amžiną Meilės drabužį. O kas šiandieniniai tų šių drobių audėjai? Į šį klausimą jums atsakys šios šventės dalyviai: Indrė Dirgelaitė (vokalas), specialiai šiam renginiui sukūrusi muziką, jai talkins Rokas Jackūnas (gitara), mimas Aleksas Mažonas, saksofonu gros Sigitas Stalmokas, Skaistė Čilinskaitė (smuikas). Išvysime šokių studijų -  Lauros Garaščenko „Judesio erdvė“ ir „PADI DAPI Fish“ - pasirodymus, taip pat galėsime pasiklausyti senovinių polifoninių giesmių, atliekamų ansamblio „decOrata“. Šiam renginiui įspūdingas video projekcijas kūrė Ilona Nagrodskytė. Renginio režisierė Dalia Kanclerytė. Renginys įvyks vasario 12 d., Klaipėdos koncertų salėje (Šiaulių g. 36). Renginio pradžia 17 val. Įėjimas – NEMOKAMAS! SKELBIMAS>>>

 • KIEKVIENĄ PIRMĄJĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ - ŠEIMŲ SEKMADIENIS - 10.00 val. šv. Mišiose meldžiamės už šeimas. Po šv. Mišių šeimoms yra teikiamas specialus palaiminimas uždedant rankas, pabendravimas prie arbatos puodelio parapijos agapės salėje. 
 • KIEKVIENĄ PIRMĄJĮ MĖNESIO PIRMADIENĮ po 18.00 val. šv. Mišių kviečiame į Taize pamaldas, kurių metu meldžiamės, mąstome Dievo žodį, giedame su jaunimo šlovinimo grupe „Dėl Tavęs“.

 • SPALIO 15 D. (šeštadienį) Klaipėdoje pirmą kartą organizuojama Atsinaujinimo diena „Tūkstantoji karta“. Jos metu vyks konferencijos, šlovinimas, Eucharistijos šventimas. Viso renginio metu veiks vaikų ir maldos kambariai. Renginio svečiai – JE vyskupas Kęstutis Kėvalas, JE vyskupas Jonas Boruta SJ, brolis dominikonas Pijus Eglinas OP, kun. Sigitas Žilys.  Renginys vyks Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose. Šventės pradžia pradžia 12 val. PROGRAMA>>>
 • RUGSĖJO 10 D.  (šeštadienį) kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas, kuriose  dalyvaus  misionierius iš Lenkijos  Marcin Zielinski. Pamaldų pradžia: 16.45 val. SKELBIMAS>>>
 • RUGPJŪČIO 5 - 7 dienomis kviečiame į parapijos vasaros stovyklą -   Skomantai 2016 m'', tema Šlovink Viešpatį, mano siela” (Ps 103,1). Jei norite smagiai ir turiningai skirti laiką Viešpačiui, patirti bendrystės ir draugystės grožį, surasti bendraminčių, ieškoti, pažinti, sutikti Dievą kasdienybėje... tuomet laukiame Jūsų. SKELBIMAS>>>
 • BIRŽELIO 13 - 17 D. mūsų parapijoje organizuojama dieninė vaikų stovykla „BENDRYSTĖS DŽIAUGSMAS“, skirta vaikams (10-12 metų), kurie nori smagiai praleisti savaitę žaisdami, vaidindami, giedodami, ruošdami programėles ir gilindami savo tikėjimą. Ypač kviečiame vaikus šiais metais priimsiančius Pirmąją Komuniją. Registracija vyksta iki biželio 1 d. parapijos raštinėje. SKELBIMAS>>>

 • GEGUŽĖS 13 D. (penktadienį) kviečiame į šlovinimo vakarą ,,DVASIA ŠVENTOJI, ATEIK”, kuris prasidės 18.00 val. šv. Mišiomis ir tęsis iki vidurnakčio. Renginyje dalyvaus Klaipėdos, Gargždų, Kretingos parapijų bei kiti šlovintojai. SKELBIMAS>>>
 • GEGUŽĖS 5 - 9 D. mūsų parapijoje vyks rekolekcijos: ,,Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, nes jo gailestingumas tveria amžius" (Dan 12,89). Rekolekcijas ves indų kilmės katalikų kunigas, misionierius, filosofijos profesorius tėvas James Mariakumar SVD. Rekolekcijos prasidės 17.00 val. ir tęsis po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame dalyvauti!  SKELBIMAS>>>

 • GEGUŽĖS 1 D. (sekmadienį) mūsų parapijoje vyks tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 10.00; 18.00 val. 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. (J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ). 13.30 val. krikščioniškosios muzikos grupės ICHTHUS koncertas. Kviečiame dalyvauti. SKELBIMAS>>>

 • BALANDŽIO 24 D. (sekmadienį) vyks šventė Klaipėdos miesto 7-12 metų vaikams ,,Gailestingumo keliu'', skirta Jubiliejiniams Gailestingumo metams paminėti. Programa vyks nuo 13.00 iki 16.30 val. Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6). Kviečiame dalyvauti ir tėvelius, globėjus, senelius. Šventės  metu vyks įvairūs užsiėmimai vaikams, iškilmingos šv. Mišios, po jų – agapė (vaišės) iš rėmėjų dosnumo. Kol vaikai bus grupelėse, suaugusieji galės paklausyti lektorės iš Kauno dr. Bronės Gudaitytės paskaitą ,,Tarnystė - perlas, kuris nemėtomas...'' Išsamesnės informacijos teiraukitės tikybos mokytojų, katechetų. SKELBIMAS>>>

 • Kovo mėn. iš 11 - osios į  12 - ąją kviečiame į Eucharistinę adoracijos naktį atsiteisimo intenciją už Tėvynę Lietuvą, šeimas, jaunimą šv. Juozapo Darbininko koplyčioje.
  Programa:  18.00 val. šv. Mišios.  
  20.00 val.  Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.
  01.00 val. Kalbamas pranciškoniškas rožinis.
  03.00 val. Kalbamas Gailestingumo vainikėlis.
  05.00 val. Giedami Graudūs verksmai.
  08.00 val. šv. Mišios.
 • Jei norite pagilinti katalikų tikėjimo žinias, susirasti tikrai tikinčių draugų, nagrinėti ir atsakyti į klausimus, iškylančius katalikiškoje kasdienybėje, Jums  padės „PILYPO“ kursas, į kurį kviečiame š. m. vasario mėn. 05 - 07 dienomis. Kursas vyks  parapijos koplyčioje. Pradžia - 05 d. 18.45 val. Registracija tel. 860012347 Numatoma auka - 7 Eur. Esant finansiniams sunkumams, nenusiminti ir kreiptis į organizatorius.

 • 2016 m. sausio 9 d. mūsų parapijoje vyks vidinio išgydymo pamaldos tema Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas“. Pamaldose dalyvaus svečias iš Lenkijos katalikiškos bendruomenės „GLOS PANA“ (Viešpaties balsas), misionierius  Marcin Zielinski. Pamaldų pradžia 16.30 val. Kviečiame dalyvauti.

 • GRUODŽIO 19 - 20 D. mūsų bažnyčioje vyks advento rekolekcijos. Šeštadienį į rekolekcijas kviečiame jaunimą: 16.00 val. dvasinė konferencija ir šlovinimas, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Susitaikymo pamaldos, 18.00 val. šv. Mišios. Jaunimui rekolekcijas praves Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis. Sekmadienį rekolekcijas ves kun. dr. Andrius Vaitkevičius.
 • Spalio 29 d. (ketvirtadienį) Laisvos visuomenės institutas organizuoja akciją ,,Renkuosi gyvybę" ir kviečia visus Lietuvos gyventojus uždegti žvakutę už negimusią gyvybę. Kviečiame visus Klaipėdos miesto ir Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios parapijiečius atvykti su žvakutėmis ir prisijungti prie šios akcijos, kuri vyks spalio 29 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. po Šv. Mišių prie bažnyčios centrinių laiptų.

 • 2015 m. liepos 31 d. - rugpjūčio 2 d. kviečiame į parapijos vasaros stovyklą – „Skomantai 2015'', tema: „Visi, vedami Dievo Dvasios yra Dievo vaikai'' (Rom 8,14). Jei norite pailsėti, smagiai ir turiningai skirti laiką Viešpačiui, patirti bendrystės ir draugystės grožį, surasti bendraminčių, ieškoti, pažinti, sutikti Dievą kasdienybėje... Tuomet laukiame Jūsų.... Registracija vyksta iki liepos 28 d., tel. 860012347 - Janina. Stovyklos dalyvio mokestis: 1 žm. - 10 eur; 2 žm. -  20 eur; 3 žm. - 25 eur; 4 žm. - 30 eur. Norintiems dalyvauti stovykloje, tačiau negalintiems mokėti viso prašomo aukos dydžio, prašome kteiptis į organizatorius.    Esate visi laukiami. Stovyklos organizatoriai - parapijos bendruomenė „Žemės druska''.  SKELBIMAS PDF>>>  PROGRAMA>>>
 • BIRŽELIO 28 D. (sekmadienį) visus parapijiečius kviečiame į Joninių šventę, kurios metu gros liaudiškos muzikos kapelija „Birutė“, šoks moterų kolektyvas „Zunda“, vaišinsimės kareiviška koše. Renginys vyks bažnyčios koplyčioje po 12.00 val. sumos šv. Mišių. Kviečiame dalyvauti. 

 • GEGUŽĖS 1 D.  mūsų parapijoje vyks tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Minėsime parapijos 25 metų jubiliejų. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8.00; 10.00; 12.00 ir 18.00 val. Sumos šv. Mišias aukos J. E. vyskupas Jonas Boruta SJ. Po sumos šv. Mišių visus kviečiame į koplyčią, kur vyks šventinė programa, prisimenant visus 25 parapijos gyvavimo metus. Kviečiame dalyvauti.

 • KOVO 21 – 22 D. mūsų bažnyčioje vyks gavėnios rekolekcijos. Jos prasidės šeštadienį kovo 21 d. 17.00 val. atgailos pamaldomis, į kurias ypač yra kviečiamas jaunimas ir besiruošiantieji sutvirtinimo sakramentui, po jų 18.00 val. šv. Mišios. Rekolekcijų vedėjas kun. Vytautas Gedvainis.

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba pradėjo ruoštis Lietuvos Jaunimo Dienoms (LJD) šiemet vykstančioms Alytuje birželio 27-28 dienomis, kurių tema „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34).  LJD 2015 pristatymas

 • 2015 m. vasario 21 d. bendruomenė „Žemės druska" organizuoja gavėnios rekolekcijas. Tema: „...kas tas žmogus, kad jį atsimeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?" (Ps 8,5)
  Rekolekcijų vedėjas kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas.
  PROGRAMA PDF >> 
 • VASARIO 16 D. (pirmadienį) minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, melsimės už Tėvynę. Šv. Mišias aukosime 12.00 val., parapijos ateitininkai duos įžodį, o po Mišių „Laisvės dainų“ popietė agapės salėje. Kviečime visus dalyvauti!
 • Šv. Rašto teologijos studijos. Nuo sausio 22 dienos po 18.00 val. Šv. Mišių, parapijos katechetikos patalpose, pradėsime šv. Rašto teologijos studijas. Planuojame         surengti 10 susitikimų, kurie vyks ketvirtadieniais. Pirmoji tema: Naujojo Testamento istorija; antroji: Evangelijų įvadas; trečioji: Dievo      tėviškumas ir motiniškumas; ketvirtoji: atsivertimas. Tolimesnės temos vėliau bus paskelbtos parapijos tinklapyje. Temas pristatys kan. teol. dr. Vladas Gedgaudas.
 •  2015 m. sausio 4 d. 13.30 val. po sumos šv. Mišių parapijos koplyčioje kviečiame į koncertą ,,Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių". Koncertuos LPS ,,Bočiai" Klaipėdos Pajūrio bendrijos mišrus choras ir moterų vokalinis ansamblis ,,Vakaro žaros".
 • Akcija renkuosi gyvybę visoje Liteuvoje. Uždekime žvakutę ir sukalbėkime vieną Rožinio dalį už kiekvieną negimusį vaiką. Laisvos visuomenės institutas organizuoja akciją ,,Renkuosi gyvybę" ir kviečia visus Lietuvos gyventojus uždegti žvakutę už tuos kūdikius, kurie neteko teisės gyventi dėl abortų, už tas moteris, kurios patyrė abortą ir šiandien gedi savo negimusių vaikų. Malda ir liepsnelių gausa priminsime, kad valstybė turi rūpintis savo piliečiu nuo pat jo pradėjimo akimirkos. Kviečiame visus Klaipėdos miesto ir Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios parapijiečius atvykti su žvakutėmis, sukalbėti vieną Rožinio dalį ir prisijungti prie šios akcijos, kuri vyks spalio 30 d. po Šv. Mišių prie bažnyčios centrinių laiptų. 

 • 2014m.rugpjūčio 1-3 dienomis kviečiame į parapijos vasaros stovyklą -''Skomantai 2014'': tema ''Tavo veido,Viešpatie aš ieškau'' (Ps 27,8).  Jei norite pailsėti,surasti bendraminčių,draugų,bendrauti,dalintis,ieškoti ir atrasti atsakymus,labiau pažinti Dievą kasdienybėje..... Tuomet laukiame Jūsų.... Registracija vyksta iki liepos 27d.,telef. 860405794; 378291 - Renė; 860012347 - Janina. Stovyklos mokestis: 1žm.- 40lt; 2žm.- 70lt; 3žm.- 90lt; 4žm.- 100lt. Esant materialiniams sunkumams,kainą galima derinti.Esate visi laukiami!

             SKELBIMAS JPG>>

 • Gegužės 1 d.  iškilminga šv. Juozapo Darbininko parapijos titulinių atlaidų šventė: ,,Šv. Juozapas Darbininkas - šeimos globėjas". 
  Tituliniai atlaidai prasidės 12.00 val. šv. Mišiomis, po kurių bažnyčios šventoriuje vyks smagus šeimų ir vaikų renginys, vyks rungtys, mugė, piešinių konkursas ant asfalto, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiems, koncertas ir parapijos jaunimo pasirodymai. Šventės pabaigoje - balandžių paleidimas.

             PROGRAMA  JPG>>

 • Evangelizacinės programos ,,Pakopa po pakopos" PILYPO kursas.

  Balandžio 25d.-27d. organizuojamas evangelizacinės programos ,,Pakopa po pakopos" PILYPO kursas. Plačiau susipažinsime su tikėjimo tiesomis, kartu stengsimės pažinti Jėzų, asmeniškai išgyvensime Jo artumą. Kviečiame Jėzui skirti laiką, pabūti draugijoje, kartu pasidalinti savo tikėjimu, skausmais ir džiaugsmais, sužadinti troškimą tarnauti Viešpačiui ir Jo žmonėms. Ateikite visi, kurie ieško Viešpaties artumos, paraginkite savo artimuosius bei draugus.Esate labai laukiami. Registruotis tel. 8 676 26569 Jurgita; 8 615 82726 Rūta iki 23 dienos. Auka 30 lt., stokojantiems lai nebūna tai kliūtis, kreipkitės į registratorius. Maloniai kviečiame praleisti laiką Dievo artumoje ir pažinime. Lauksime visų.  

             Kas yra ,,Pilypo kursas" PDF>>
 • ,,Paskutinės vakarienės" paminėjimas.
  Balandžio 15d. (antradienį) po vakarinių 18 val. šv. Mišių kviečiame dalyvauti bendruomenės ,,Žemės druska'' renginyje ,,Paskutinės vakarienės" paminėjimas. Rinksimės agapės kambarėlyje, esančiame bažnyčios antrame aukšte. Kviečiame sudalyvauti.  
 • Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė Telšių vyskupijoje
  Kovo 2-16 d. Lietuvoje keliaus šv. Jono Bosko relikvijos. Ši piligrimystė mūsų šalyje - pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Italijoje ir joje pasibaigs 2015 m., dalis.

  Prieš beveik 200 metų gimęs (1815 m.) ir prieš 80 metų (1934 m.) šventuoju paskelbtas kun. Jonas Boskas yra vaikų ir jaunimo globėjas. Dirbo su beglobiais vaikais, našlaičiais, steigė prieglaudas, mokyklas, dirbtuves. Įkūrė (1859 m.) Saleziečių kongregaciją.

              Išsamiau apie relikvijų kelionę: 

              PROGRAMA  JPG >>  

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy