ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

2018-05-20/05-27

  • Šiandien Bažnyčia švenčiaŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ (SEKMINES). Kita sekmadienį – Švenčiausiosios Trejybės šventę.

  • GEGUŽĖS MĖNUO YRA SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJAI DIEVO MOTINAI. Visą mėnesį vyks gegužinės pamaldos, giedosime Švč. M. Marijos litaniją. Šiokiadieniais po 18.00 val. šv. Mišių, o sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių.

  • GEGUŽĖS 22 D. (antradienį)18.00 val. aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius;

  • GEGUŽĖS 25 D. (penktadienį)18.00 val. sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.

  • ŠIANDIEN bei GEGUŽĖS 26 ir 27 dienomis mūsų jaunieji parapijiečiai po metinės katechezės pirmą kartą priims Švč. Sakramentą. Visus kviečiame savo malda paremti juos, kad pirmą kartą priėmę Jėzų su Juo draugautų visą gyvenimą.

  • GEGUŽĖS 27 D. (sekmadienį) po sumos šv. Mišių koplyčioje įvyks Gyvojo Rožinio esamų ir naujų narių maldininkų susitikimas – agapė (vaišės suneštinės). Visus maloniai kviečiame.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy