Dvasios vadas: kun. Romuladas Vėlavičius. Vadovė: Indrė Milkevičiūtė.

Šventosios šeimos Marijos legionas renkasi  sekmadieniais 10.30 val. koplyčioje („Marijos legiono“ patalpose).

Pagrindinė Marijos Legiono veikla: šeimų lankymas, bendraujant su jomis, raginant sekmadieniais lankyti šv. Mišias, krikštyti kūdikius, katekizuoti vaikus, šeimose pasirūpinti seneliais ir ligoniais. Lankyti Ligonius ligoninėse, senelius senelių namuose, bendrabučiuose gyvenančius asocialius žmones. Šitą darbą atlieka Marijos Legiono aktyvios nares, padedant Marijos Legiono maldininkėms.


Vieną kartą metuose organizuojame ACIES šventę, kurioje dalyvauja aktyvios nares ir maldos pagalbininkai. Kartą savaitėje vyksta prezidiumo susirinkimai. Aktyvių narių turime 9, maldos pagalbininkių 206. Esant reikalui dalyvaujame bažnyčios bendruomeninėje veikloje. Vasarą lankome maldininkus namuose, organizuojame keliones į atlaidus ir t.t.


Susirinkimuose dalyvauja dvasios vadas kunigas Antanas Putramentas. Mūsų parapijos Marijos Legionas 2012 m. rugpjūčio mėn. atšventė dešimtmetį. Ir toliau dirbsime su Dievo ir Marijos pagalba.
Maloniai kviečiame į Marijos Legioną!

 

Šv. Juozapo Darbininko parapijos „Šventosios šeimos“ Marijos Legiono kurija: 

Dvasios vadas kun. Antanas Putramentas. Vadovė Marija Valančienė.

Marijos legiono kurija  renkasi II mėnesio sekmadienį 13 val. koplyčioje („Marijos legiono“ patalpose).


Marijos Legiono valdantysis organas vadinamas Kurija.

 
Klaipėdos šv. M. Marijos "Šeimos Karalienės" Kuriją sudaro 13 Marijos Legiono prezidiumų valdybų nariai iš Klaipėdos ir Šilutės dekanato. Kurijai vadovauja einantis dvasios vado pareigas kun. Antanas Putramentas. Šiuo metu trylikoje Marijos Legiono prezidiumų yra 102 aktyvūs nariai, kandidatų į aktyvius narius 15, maldos pagalbininkų 1216, kandidatų į maldos pagalbininkus 10.


Susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį šv. Juozapo Darbininko bažnyčios patalpose. Marijos Legiono Kurijos tarybos pareigos užtikrinti Marijos legionierių vienybę, išsaugoti Legiono dvasią, taisyklių ir veiklos vientisumą ir plėsti organizaciją, pasidalinti patirtimi, aplankyti Marijos legiono prezidiumus ir kas trečias mėnuo atsiskaityti už darbą aukštesnei instancijai Telšių vyskupijos Marijos Legiono
Legiono likimas priklauso nuo Kurijos ir jo ateitis nuo jų augimo. Tikimės įkurti Marijos Legiono prezidiumus Plikiuose, Sauguose ir Žemaičių Naumiesčio parapijose.
 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy