Dvasios vadas: kun. kan. Petras Merliūnas. Vadovas: Augustinas Raišutis 

Pranciškonų pasauliečių ordinas renkasi II mėnesio sekmadienį 13.00 val. koplyčioje. 

Mūsų brolijos nariai renkasi kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį po sumos šv. Mišių 13.00 val. maldai koplyčioje ("Marijos legiono" patalpose). Mokomės sekti Jėzų Kristų pagal Evangeliją. Nagrinėjame Šventojo Rašto paslaptis. Mūsų brolijos dvasios vadovas kun. Petras Merliūnas atsako į mums rūpimus dvasinius klausimus. Pravedamos mažos rekolekcijos.


Daugiau informacijos apie pranciškonų pasauliečių ordiną skaityti http://www.ofs.lt/

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy