,,Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu
nuvilkai man ašutinę ir apjuosei džiaugsmu,
kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę.
VIEŠPATIE, tu mano Dievas,
tau dėkosiu per amžius!"

Dvasios vadas kan. Petras Merliūnas. Vadovė Sigita Lukošienė.

Caritas - globojanti meilė

Caritas savanoriai dirba draugiškoje bendruomenėje. Savanoriai darbo dienomis budi ir konsultuoja žmones. Padeda stokojančioms šeimoms, vienišiems ir sunkiai besiverčiantiems parapijiečiams, žmonių paaukotais maisto produktais, rūbais, avalyne ir kt. Aktyviai dalyvauja parapijos organizuojamuose renginiuose, „Maisto banko“ akcijose. Carite taip pat veikia neįgaliųjų grupelė ir senjorų pirmadienio grupelė. Jiems organizuojamos išvykos, šventės. Pagal poreikį Caritas savanoriai lanko ligonius namuose. Padėdami kitiems, savanoriai patys patiria džiaugsmą, realizuoja save prasmingoje veikloje.   

Budėjimas: 

Carito savanoriai budės ir konsultuos žmones, parems maistu ir rūbais:

 
I - 17.30 - 19.30 val.
II - V - 16.00 - 18.00 val.

Mūsų adresas: Smiltelės g. 27, Klaipėda
Telefonas: 8 682 67358
 
 
 
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy