KLEBONAS:  

Kan. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS
Gim. 1962 06 04
Kun. 1995 07 09
Parapijoje nuo 2009 07 08

VIKARAI:

Kun. relig. m. mgr. Darius VAZINSKAS 
Gim. 1977 11 02
Kun. 2006 05 21  
Parapijoje nuo 2007 01 19
 
Kun. relig. m. mgr. Mindaugas STONYS
Gim. 1983 10 19
Kun. 2009 06 13
Parapijoje nuo 2015 01 29
 
Kun. teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS
Gim. 1963 02 14
Kun. 1990 05 27
Parapijoje nuo 2012 03 07
 

REZIDENTAS:

Su vikaro teisėmis kan. Petras MERLIŪNAS
Gim. 1941 06 20
Kun. 1978 05 28
Parapijoje nuo 2012 02 22
 

TARNAUTOJAI IR DARBUOTOJAI:

Parapijos buhalterė - Jadvyga Kalnikienė
Zakristijonas - Artūras Udočkinas
Vargonininkai - Birutė Šidlauskienė, Marius Burneika, Vaclovas Bamšas, Artūras Kostinas, Edita Verbienė
Parapijos katechetės -  Kristina Černis, Kristina Šliapavičienė, Veronika Lileikienė
Caritas vadovė - Sigita Lukošienė
Procesijų organizavimas - Artūras Udočkinas
Atsakinga už tvarką ir švarą - Sigita Lukošienė, Irena Benėtienė
Ūkvedys - Antanas Petrikas 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy