KLEBONAS:  

Kan. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS
Gim. 1962 06 04
Kun. 1995 07 09
Parapijoje nuo 2009 07 08

VIKARAI:

Kun. relig. m. mgr. Antanas BUDRECKAS
Gim. 1990 08 03
Kun. 2017 01 08
Parapijoje nuo 2019 07 11
 
Kun. teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS
Gim. 1963 02 14
Kun. 1990 05 27
Parapijoje nuo 2012 03 07
 

REZIDENTAI:

Su vikaro teisėmis kan. Petras MERLIŪNAS
Gim. 1941 06 20
Kun. 1978 05 28
Parapijoje nuo 2012 02 22
 
Su vikaro reisėmis kun. relig. m. mgr. Vidmantas DAUGĖLA
Gim. 1988 05 06
Kun. 2016-06-01
Parapijoje nuo 2020-08-10

TARNAUTOJAI IR DARBUOTOJAI:

Parapijos buhalterė - Jadvyga Kalnikienė
Zakristijonas - Artūras Udočkinas
Vargonininkai - Birutė Šidlauskienė, Marius Burneika, Artūras Kostinas, Edita Verbienė, Jurgita Rumšienė
Parapijos katechetės -  Kristina Černis, Kristina Šliapavičienė, Veronika Lileikienė, Giedrė Stončienė
Caritas vadovė - Sigita Lukošienė
Procesijų organizavimas - Artūras Udočkinas
Atsakinga už tvarką ir švarą - Sigita Lukošienė, Irena Benėtienė
Ūkvedys - Antanas Petrikas 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy