V GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12, 24). Kun. E. Arnašius
2018-03-18

Penktojo Gavėnios sekmadienio Evangelija yra iššūkis modernių laikų Bažnyčiai. Jėzaus, paaukojusio savo gyvybę už pasaulio išganymą, pavyzdžiu esame kviečiami ir mes ne prisitaikyti, o veikiau numirti šio pasaulio pavidalui, kad vertai užgimtume dangui. Jėzus aiškiai kalba apie savo kančią ir po to sekantį išaukštinimą, tuo primindamas, kad be kančios, nebus ir saldžių atpirkimo vaisių.

 

Skaityti daugiau...
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LAETARE). „...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-03-11

Gražiai ir prasmingai šiais metais švenčiame Kovo 11 d. šventę: tai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ir kartu gavėnios meto sekmadienis, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Pagrindinė šio džiaugsmingo sekmadienio Evangelijos žinia yra ta, kad mūsų išganymas yra laisva Dievo dovana, suteikta kiekvienam, kas nuoširdžiai tiki ir gyvena Jėzaus Kristaus mokymu.

 

Skaityti daugiau...
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ (Jn 2, 19). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-03-04

Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums primena Jėzaus laikų prekiautojų išvaikymą iš šventyklos, Jo pyktį dėl Jeruzalės šventyklos orumo išniekinimo. Ką gi Jėzus atranda šventykloje? Tai prekiautojai jaučiais, avimis, balandžiais ir ciniški pinigų keitėjai. Visa tai išvydęs ir su virvučių rimbu išvaikęs  visus prekeivius Jėzus ištaria: „...iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ (Jn 2,16)

 

Skaityti daugiau...
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Ten jis atsimainė jų akivaizdoje” (Mk 9, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-02-25

Gavėnios meto II Sekmadienio Evangelija kviečia mus būti Dievo malonės bendradarbiais, įsileidžiant į savo gyvenimus Šv. Dvasios veikimą, kuris akimirksniu perkeičia mūsų gyvenimus, atnaujina ir įvyksta tiesioginis mūsų dvasinės gyvasties atsimainymas, apleidžiant nuodėmės ir tamsos kelius, iškeičiant visa tai į šviesos ir malonės kelią.

 

Skaityti daugiau...
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2018-02-18

Pelenų Trečiadienį pradėjome Gavėnios metą. Tai laikas, kai pradėsime gyventi didžiausiomis mūsų tikėjimo paslaptimis: Kristaus mirtimi ant kryžiaus ir dievišku Jo Prisikėlimu. Tai atgailos metas, kai iš naujo apmąstome savo gyvenimo tikslus, tam pasirinktas priemones ir jau nueitą gyvenimo kelią. Tai yra būtent tas laikas, kai turėtume iš naujo įvertinti savo gyvenimo vertybes, idealus ir troškimus - viską iš naujo nuskaidrindami pasninku, malda ir aukos dvasia artimui. Pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija  mums primena: „Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo" (Mk 1, 13). Nueitas Išganytojo kelias primena ir mums: kai patenkame į dvasinės sausros/dykumos spąstus, neprarasti pasitikėjimo Dievo beribiu gailestingumu, nuolat gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy