XIX EILINIS SEKMADIENIS. „O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų” (Jn 6,50). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2018-08-12

Devynioliktojo  metų eilinio sekmadienio Evangelijoje Jėzus atveria dvasios paslapčių esmę, kuri Jo amžininkams buvo nesuprantama vien dėl širdies kietumo. Kad ir ką Jėzus daro, viskas atsimuša lyg į sieną. Jėzaus kartos žmonių išankstinis nusistatymas nepalieka nė menkiausio lauko Dievo veikimui jų širdyse ir protuose.

 

Skaityti daugiau...
XVIII EILINIS SEKMADIENIS .„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!” (Jn 6, 27). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-08-05

Pirmojo rugpjūčio mėnesio sekmadienio Evangelija primena Dievo Apvaizdos buvimą žemiškų rūpesčių gausoje. Mes, kaip žmonės, esame pilni troškimų: maisto ir kitų žemiškų gėrybių - turto. Trokštame pripažinimo ir garbės; mylėti artimą ir būti mylimi. Mums taip svarbu, kad būtume išklausyti ir įvertinti, sulauktume paguodos ir ją teiktume kitiems. Bet į giliausius mūsų būties klausimus ir iššūkius atsako tik vienas Dievas, veikdamas neretai per artimo žmogaus buvimą ir jo išmintingą veiklos prisilietimą prie mūsų dvasios ir širdies pasaulio.

 

Skaityti daugiau...
XVII EILINIS SEKMADIENIS. „Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams” (Jn 6,2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2018-07-29

Stebuklingame duonos padauginimo sekmadienio Evangelijos pasakojime aptinkame save, ieškančius Dievo, kai esame prispausti ligų ir kitų - tiek dvasinių, tiek fizinių negalavimų. Taip pat šis pasakojimas mums primena, kad turime gyvenimo kelionėje mokėti jautriai pastebėti stokojantį artimą ir drąsiai dalintis  šio gyvenimo dovanomis. Patenkinę savo fizinį alkį ir troškulį, esame kviečiami žvelgti giliau, nes dvasinis alkis ir troškulys yra reikalaujantis gilesnio mūsų atsiliepimo į Dievo įkvėpimus ir Jo vedimą.

 

Skaityti daugiau...
XVI EILINIS SEKMADIENIS. „Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų” (Mk 6, 34). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-07-22

Eilinių metų XVI sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, kaip rūpestingą Ganytoją, kuris ne tik reikalauja iš savo mokinių vienų ar kitų gyvenimiško charakteriosavybių, bet ir jautriai pastebi mokinių nuovargį  ir išsekimą. Esame žmonės, kurie turime kūną ir sielą. Vienodai reikia nuolat atnaujinti sielos ir kūno jėgas, idant gyvenimo kelionė būtų kokybiška, darni ir pilna prasmės.

 

Skaityti daugiau...
XV EILINIS SEKMADIENIS. „Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du” (Mk 6,7). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-07-15

Liepos mėnesio vidurinio sekmadienio Evangelinis pasakojimas primena Jėzaus suteiktą pasiuntinybę mokiniams - skelbti Gerąją Naujieną. Tai metas, kai atėjo laikas atgailauti, išpažinti nuodėmes, taip išsilaisvinti iš nuodėmės pančių ir įgyti naują Dievo žmogaus laisvę per Jėzų Kristų.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy