XI EILINIS SEKMADIENIS. „Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.” (Mk 4, 27). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-06-17

Eilinių metų XI sekmadienio Evangelijos žinia yra Dievo Žodžio galia. Pirmiausia Dievo Žodis yra palyginamas su sėkla. Tik vienam Dievui valia duoti žodžiui - sėklai augimą, o augimas įmanomas tik dangaus karalystės aruode, kurio savininkas yra Dievas. Mes kiekvienas esame lyg savo gyvenimo sodininkas, kuris beria sėklą į dirvą, kad ji vaisingai augtų ir didėtų. 

 

Skaityti daugiau...
X EILINIS SEKMADIENIS. O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mk 3, 33-35)
2018-06-10

Dešimtasis eilinių metų sekmadienio Evangelijos skaitinys primena, kokia iššūkių gausa laukia, jei žmogus klauso Dievo, o ne pasaulio balso. Tikra tiesa,- gyventi pagal Dievo mokymą,- ne pats lengviausias gyvenimo kelias. Bet ar lengvi keliai atveda į reikiamus gyvenimo vaisius?

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS). „Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams” (Mt 14, 22). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-06-03

Antrasis  sekmadienis po Sekminių yra skirtas Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei. Šį sekmadienį dar kartą įsisamoniname mūsų tikėjimo paslaptį, kad duonos ir vyno pavidaluose, kurie yra aukojami šv.Mišių liturgijoje, sutinkame tikrą Prisikėlusį Jėzų. Nors šie pavidalai išlieka regima akimi nepakitę,tačiau tikėjimo šviesoje įgauna naują dievišką prasmę.

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. TREJYBĖ.„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios” (Mt 28,19). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-05-27

Šių metų gegužės mėnesiopaskutinissekmadienis - tai didžiausios mūsų tikėjimo paslapties  - Švč. Trejybės šventė. Nors Senajame Testamente apie Švč. Trejybę kalbama lyg per miglą, o Naujajame testamente tokio žodžio, kaip Trejybė, irgi nėra paminėta, bet Jėzaus išsireiškimai, vaizdingi palyginimai buvo aiškiai suprasti, kaip Dieviško gyvenimo slėpinių nuoroda į Švč. Trejybę.

 

Skaityti daugiau...
SEKMINĖS. „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2018-05-20

Štai ir vėl Sekminės! Tai metas, kai užbaigiame velykinį laikotarpį ir grįžtame į eilinį bažnytinį metų laiką. Sekminių dovana Bažnyčiai yra Šv. Dvasios nužengimas ant mokinių ir Švč. Mergelės Marijos. Šv. Dvasios dovanos yra šios: Žinojimo, Išmanymo, Išminties, Patarimo, Dievo baimės, Stiprybės ir Pamaldumo dovana. Visa tai įvyko penkiasdešimt dienų po Kristaus Prisikėlimo iš numirusių. Velykiniu laikotarpiu išgyvenome Kristaus Kančios, Mirties, Prisikėlimo, Žengimo į Dangų ir Šv. Dvasios atsiuntimo slėpinius. Nepamirština, kad Sekminės, tai yra Bažnyčios gimtadienis, kai šv. Petras, įkvėptas Šv. Dvasios, atvertė į krikščionybę pirmuosius tris tūkstančius klausytojų. Sekminių stebuklas, įvykęs prieš du tūkstančius metų,  mus kviečia tęsti Šv. Petro misiją, dalinantis tikėjimo slėpiniais čia ir dabar kiekvieno iš mūsų gyvenamoje aplinkoje ir artimiausių žmonių rate.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy