VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS). Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas” (Mk 16, 16). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-05-13

Kiekvieną sekmadienįnBažnyčioje iškilmingai išpažįstame Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą tardami žodžius: „Įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje“. Kristaus įžengimas į dangų yra Dieviško išganymo plano viršūnė ir dvasinė aukštuma visai žmonijai ir kiekvienam iš mūsų, bet ne pabaiga. Jėzus ir toliau yra kartu su mumis per Dievo Tėvo ir Šv. Dvasios veikimą Bažnyčioje ir kiekvieno mūsų širdyje.

 

Skaityti daugiau...
VI VELYKŲ SEKMADIENIS. „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!” (Jn 15, 17). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-05-06

Velykų VI sekmadienis sutampa su Motinos diena. Šio sekmadienio Evangelijoje gražiausiu būdu suskamba Jėzaus žodžiai apie meilę, kuri yra kiekvieno žmogaus gyvenimo laimės ir prasmės pagrindas. Tikros meilės ženklas yra troškimas gyventi Dievu, vadovaujantis Jo įsakymais. Dievo ir Motinos meilė yra lengvai atskiriama nuo kitų meilės pasireiškimo požymių ir rūšių. Tai besalygiška, viską atleidžianti, nesavanaudiška, besiaukojanti artimui meilė. Ji  yra tikriausias Dievo artumo ženklas mumyse.

 

Skaityti daugiau...
V VELYKŲ SEKMADIENIS. „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-04-29

Penktasis Velykų, paskutinis, balandžio mėnesio sekmadienis primena mūsų pašaukimą - gyventi Kristumi, Jo Evangelija ir Jo žinia. Evangelijoje pagal Joną Jėzus vaizdingai palygina Dievo ir žmogaus santykį, kaip vynmedžio ir šakelės. Žmogaus gyvenimo laimės formulė yra gyvenimas, sutelktas į artimą, o ne save. Esame laimingi, kai nešame dvasinį vaisių gerumu, paprastumu, gailestingumu, dosnumu ir šventumu.

 

Skaityti daugiau...
IV VELYKŲ SEKMADIENIS. „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę” (Jn 10,11). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-04-22

Ketvirtąjį Velykų, Gerojo Ganytojo, sekmadienį išgyvename Prisikėlimo paslapties džiaugsmą. Kartu tai pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena ir Gerojo Ganytojo, kuris už savo avis guldo gyvybę, diena. Kiekvienas parapijos klebonas teisėtai yra vadinamas ganytoju, nes jo ganymo laukas yra žmonių sielos, jų galutinis išganymas. Klebono pareiga yra kiekvieną iš mūsų gyvenimo kelyje lydėti, dvasiškai turtinti, gausinti, užjausti, taisyti ir saugoti jam paties Kristaus patikėtas žmonių sielas bei jų likimus. Tačiau ganytojo vardu gali dalintis ne vien dvasiškiai, bet ir kiekvienas, kuriam yra patikėtas kitų žmonių likimas.  Tai mokytojai, gydytojai, slaugytojai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tikras ganytojas niekada nestokos pareigos, pasišventimo ir aukos dvasios. Tikrą ganytoją atskirsime nuo samdinio, kad jis nesižvalgo į laikrodį ir į „savo darbo valandas“, negaili savo talento, turtų ir net sveikatos. Pirmieji ganytojai iš didžiosios raidės savo vaikams yra jų tėvai.

 

Skaityti daugiau...
Atvelykis. ,,Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos” Jn 20, 23. Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-04-08

Dievo Gailestingumo sekmadienio Evangelijoje dar kartą naujai suvokiame Bažnyčiai ir visam pasauliui Jėzaus paliktą dovaną - Susitaikymo sakramentą - dieviško gailestingumo mokymą. Mirtį nugalėjęs Jėzus suteikia savo mokiniams galią atleisti nuodėmes. Prisikėlęs Jėzus ieško ne priešų, bet skelbia pasauliui naujo gyvenimo viltį taikoje ir ramybėje su Dievu ir vienas su kitu. Abejojančio apaštalo Tomo pavyzdys primena, koks  svarbus mūsų gyvenime yra tikėjimas, anot Antuano de Sent Egziuperi Mažojo Princo: „Aiškiai matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy