XII EILINIS SEKMADIENIS. „O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!” (Mt 10,30). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-06-25

Paskutinio birželio mėnesio sekmadienio Evangelija mums primena Tiesumo ir Drąsos dorybę, be kurios Bažnyčia būtų tik tuščia iškaba ir seniai jau nukabinta iš žmonių ir pasaulio gyvenimo dvasinių namų. Jėzus primena, kad krikščionio gyvenimas turi vengti bet kokių įmantrumų, keistumų. Jo išskirtinė savybė (arba jeigu leistume sau pasakyti šiuolaikiškai) - krikščionio Brandas yra Paprastumas. Taip pat Jėzus įspėja, kad tie, kurie vadovausis Jėzaus Evangelija, ne visuomet bus suprasti ir priimti pasaulio dvasios, tad turime kartais atmetimą ir nesupratimą priimti kaip Dievo dovaną ir gyvą dvasinį ryšį su Jėzumi.

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS). Aš esu gyvoji duona,nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną –gyvens per amžius (Jn 6, 51). Kun. E. Atnašiaus homilija
2017-06-18

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė yra švenčiama antrąjį ketvirtadienį po Sekminių. Lietuvoje keliama į antrąjį sekmadienį po Sekminių. Tai padėkos Dievui šventė už Kristų, kuris duonos ir vyno pavidalu Šv. Mišių aukoje vienijasi su kiekvienu, kuris gyvena dangaus karalystės laukimu

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. TREJYBĖ. JN 3, 16–18 „DIEVAS TAIP PAMILO PASAULĮ". Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-06-11

Švč. Trejybės sekmadienio Evangelija kaip reta trumpa ir kaip visada nepaprastai prasminga ir gili. Čia išgirstame tai, apie ką tamsos ir nakties apsuptyje Jėzus kalbėjo su Nikodemu. Ne veltui šis skyrelis Evangelijoje pagal Joną vadinamas „dvasios paslapčių atskleidimu“. Taigi kokios tos mūsų tikėjimo - dvasios paslaptys pagal Jėzų?

 

Skaityti daugiau...
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS). O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-06-04

Sekminių šventėmis užbaigiame Velykų laikotarpį. Tai Šv. Dvasios nužengimo šventė ant apaštalų ir Švč. M. Marijos penkiasdešimtą dieną po Kristaus Prisikėlimo. Per Sekmines Šventoji Dvasia pasirodo kaip ugnis, jos liepsna įžiebė naują Dievo įkarštį. Mūsų tikėjimo velykinių paslapčių suma yra tokia: Kristaus Kančia, Mirtis, Prisikėlimas, Žengimas į dangų ir Šv. Dvasios atsiuntimas mokiniams ir visų laikų Bažnyčiai. Kai skaitome Apaštalų Darbus, esame sukrėsti pirmų dienų Bažnyčios Šv. Dvasios proveržio darant stebuklus, kalbėjimą svetimomis kalbomis, tūkstančius atsiverčiančius į krikščionių tikėjimą. Ar šių dienų Bažnyčia ir kiekvienas iš mūsų jau esame išsisėmę ir nieko panašaus tikėtis nebegalime?

 

Skaityti daugiau...
VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) MT 28, 16–20 „MAN DUOTA VISA VALDŽIA DANGUJE IR ŽEMĖJE“. Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-05-28

Sakoma, kad Viešpaties Jėzaus žengimas į dangų yra Jo visos žemiškos veiklos viršūnė, bet dar ne paskutinis žodis. Kiekvieną sekmadienį bažnyčioje išpažindami Tikėjimo Išpažinimą tariame: ĮŽENGĖ Į DANGŲ. Įdomu pastebėti, kad Kristaus žengimas į dangų Šventraščio detalėse nėra toks svarbus, kaip pati žengimo į dangų žinia. Štai evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai žengimą į dangų mini buvus Jeruzalėje. O evangelistai Matas ir Morkus mini Galilėją. Nežiūrint šių smulkių nesutapimų visi sutaria dėl vieno: žengimas į dangų buvo tikras ir įvyko tikrų žmonių akivaizdoje ant kalno. Evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai mini žengimą į dangų praėjus 40 dienų po Prisikėlimo, tuo tarpu Matui ir Morkui prabėgęs laikas po Prisikėlimo nesvarbus. Atrodo, kad Evangelijų rašytojams istorinės detalės nebuvo tiek svarbios, kaip Evangelinės žinios sklaida pirmųjų amžių krikščionims.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy