VI VELYKŲ SEKMADIENIS. „Jei mane mylite, - jūs laikysitės mano įsakymų” ( Jn 14, 15). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-05-21

Velykinis laikotarpis, kurį išgyvename nuo Kristaus Prisikėlimo šventės iki pat Sekminių, yra Jėzaus Bažnyčiai duotas pažado laikas, kad Ji neliks vieniša, bet bus apgaubta Šv. Dvasios malone. Šešto Velykų sekmadienio Evangelija mus dar kartą sugrąžina į Paskutinę Vakarienę, paskutinius Jėzaus žodžius, viltis ir pažadus. Kalbama apie Dvasią Globėją, Užtarėją, kuri lydi kiekvieną, kuris gyvena Jėzaus mokymu ir laikosi Jo meilės įstatymų.

 

Skaityti daugiau...
V VELYKŲ SEKMADIENIS. "Mano Tėvo namuose daug buveinių” ( Jn 14, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-05-14

Penktojo  Velykų sekmadienio Evangelija mus ir vėl sugrąžina į paskutinę vakarienę, kurioje Jėzus dalijasi su savo mokiniais paguodos ir vilties žinia neišvengiamai  artėjančiai Kančios, Mirties ir Prisikėlimo valandai. Pirmiausia, ko moko mus šio sekmadienio Evangelija, - tai saugoti savo širdis ir sielas nuo piktojo, tai yra  baimės, kuri taip dažnai griauna žmogų iš vidaus ir stabdo jo gyvenimo žingsnius. Antra, ką primena mums Jėzus, tai yra tai, koks didis Dievo namų pasaulis. Jeigu žemėje mes esame nuolat susirūpinę, ką valgysime,  ką gersime ir kur gyvensime, tai Jėzaus žodžiai apie Tėvo namus mums primena, kad mes nesame našlaičiai, Dievas yra su mumis, Jis žino mūsų rūpesčius ir džiaugsmus, Jis visada su mumis.

 

Skaityti daugiau...
IV VELYKŲ SEKMADIENIS. „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų” (Jn 10, 10). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-05-07

Šių metų gegužės mėnesio pirmas sekmadienis - tai Motinos dienos ir maldų už dvasinius pašaukimus diena. Šio sekmadienio Evangelija ragina pamąstyti apie gyvenimo tikslą - klausyti ir gyventi Jėzaus žodžiu bei vadovautis Jo mokymu, idant pasiektume amžinąjį gyvenimą su Dievu.

Kas šiandien yra didžiausias sielos vagis ir plėšikas? Tai informacijos gausa, kurioje taip dažnai paskęsta jauno žmogaus siela. Laisva prieiga prie bet kokios informacijos internete  ir laisvė rinktis neretai jauną žmogų atveda į plėšikų ir sielos vagių pražūtingas pinkles. Šiandienos pasaulis, atsisakęs tikėjimo ir dvasinio gyvenimo normų, nenumaldomai  šliaužia į mirties kultūros patamsius...

 

Skaityti daugiau...
ATVELYKIS. „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-04-23

Prisikėlusio Jėzaus pasirodymas mokiniams, o galiausiai ir abejojančiam Tomui, teisėtai yra vadinamas dievišku Gailestingumu. Susitaikymo sakramentas,  įsteigtas Jėzaus Prisikėlimo šviesoje pirmosios savaitės vienoje iš dienų, įgalino apaštalus atleisti nuodėmes, sutaikinti juos supantį pasaulį Jėzaus pasakytais žodžiais: „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos“ (Jn 20, 23). Išvydus Prisikėlusio Jėzaus kančios ženklus abejojančio Tomo žodžiai: „Mano Viešpats ir mano Dievas”! (Jn 20, 28) visiems laikams skamba lyg išpažinimo himnas tikėjimui ir amžinajam gyvenimui  ir bet kokios abejonės vijimui šalin.

 

Skaityti daugiau...
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-04-16

Velykinis Kristaus Prisikėlimas yra Jėzaus dieviškumo ženklas, kuris mus veda iš mirties į gyvenimą, iš lėkšto gyvenimo beprasmybės į suvoktą amžino gyvenimo ilgesį bei prasmę. Todėl, kai Velykų nakties liturgijoje uždegame žvakę ir atnaujiname Krikšto įžadus,  suvokiame, kodėl gyventi yra verta ir prasminga. Mes ne vieniši šiame žemiškame kelyje - su mumis prisikėlęs Jėzus!

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy