VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-04-09

Šeštasis  gavėnios sekmadienis - tai Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis. Apmąstome mūsų atpirkimo ir išganymo paslaptis. Iki Velykų likusi savaitė vadinama Didžiąja, Šventąja, Kančios.  Visą savaitę, kai mąstysime Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinius viskas bus veltui, jei šioje apmąstymų kelionėje nesusitiksime su savimi ir nepraeisime patys Kristaus Kančios keliu.

 

Skaityti daugiau...
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas” (Jn 11, 25). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-04-02

Penktojo Gavėnios sekmadienio tema - žmogaus mirtis ir viltis amžinuoju gyvenimu. Evangelinio pasakojimo centre – Lozoriaus prikėlimas iš numirusių. Šiame Evangelijos pagal Joną skaitinyje daug minčių gali rasti sergantieji  įvairiomis kūno negaliomis. 

Skaityti daugiau...
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LETARE) „Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis (Jn 9, 7). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-03-26

Jau gerokai įpusėjo Gavėnios metas. Esame ketvirtajame – Džiaugsmo sekmadienyje. Šio gavėnios sekmadienio džiaugsmas Evangelijoje pagal Joną  – neregio išgydymas. Stebuklingas neregio išgydymas anaiptol nesukelia džiaugsmo įvykusiu stebuklu, bet priešingai - to meto fariziejams iššaukia  tiesiog aklą priešiškumą ir neapykantą Jėzui, nes neatitiko to meto visuomenės sampratos formalumų. Štai čia dar kartą pasitvirtina Jėzaus žodžiai, kad jo misija nėra griauti nusistovėjusių gyvenimo normų, bet naujai išpildyti Įstatymą ir Pranašus, tai yra Dievo įsakams suteikti naują prasmę. Jėzaus laikų fariziejų peiktinumas – dvasinis aklumas. Nors ir turėjo religiją, bet neturėjo Jėzaus meilės, be kurios neįmanoma atpažinti kito žmogaus kančią ir skausmą. Taigi, kai užuojauta artimui yra išstumiama formalumų reikalavimu,  galime sakyti, kad neturime ne tik Jėzaus meilės, bet ir Šventosios Dvasios.

 

Skaityti daugiau...
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 14). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-03-19

Trečiojo  Gavėnios sekmadienio Evangelijos žinia – Jėzaus katekezė samarietei moteriai apie tai, kas yra gyvasis Dievas ir kaip išsaugoti gyvąjį tikėjimą visą gyvenimo kelią. Jėzus atėjo numalšinti mūsų Dievo artumos troškulio, bendrystės troškulio, prasmės troškulio. Jis taip pat apreiškia, kad gerdami iš Dievo meilės ir gailestingumo šaltinių, mes patys tapsime meilės ir gailestingumo šaltiniais. Mums reikia Jėzaus malonės gyvenimo kelyje, idant laimingai pasiektume amžinybę, kuri tik viena yra kiekvieno žmogaus tikroji gyvenimo laimė ir gyvenimo prasmės sąlyga. Tačiau tai dar ne viskas. Nemažiau svarbi žinia yra ir ši: Jėzus leidžiasi į pokalbį su nusidėjėle samariete ne todėl, kad ją pasmerktų, bet kad ją perkeistų, grąžintų jai gyvenimo prasmę ir vertę  bei padarytų Dievo žinios skleidėja. Ar tai nėra didžiausia žmogaus laimė - nešti Dievo žinią į artimo namus, vietoj taip dažnai nešiojamų paskalų, blogų naujienų ir apkalbų?

 

Skaityti daugiau...
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Ten jis atsimainė jų akivaizdoje” (Mt 17, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2017-03-12

Antrojo Gavėnios sekmadienio tema – Jėzaus atsimainymas. Ir ne tik. Skaitydami apie šlovingą Jėzaus atsimainymą Mozės ir Elijo draugijoje bei mokinių artumoje ant Taboro kalno, esame kviečiami apmąstyti savo gyvenimus šiuo - taip svarbiu dvasinio susitelkimo ir užgavėjimo laiku. Tai Jėzaus šlovės valanda. Bet kiekvienas šlovės akimirksnis turi dvi puses:  kančios ir pergalės. Būtent ant Taboro kalno mokiniai, išvydę Jėzaus dangiškąją šlovę, jau besileisdami žemyn nuo kalno išgirsta ir kitą Jėzaus dieviškos pasiuntinybės dalį:  kančią, mirtį ir vėl šlovingą Prisikėlimą.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy