I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. “Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-03-05

Pradedame Gavėnios metą, kurio pirmasis sekmadienis kalba mums apie dykumą, kurioje 40 dienų praleido Išganytojas. Šis Evangelijos tekstas kviečia ir kiekvieną mūsų patirti bent dvasinį dykumos nuotykį.  Ką gi patiria Išganytojas smėlio, alkio ir bemiegių naktų artumoje?

 

Skaityti daugiau...
VIII EILINIS SEKMADIENIS. „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta”. (Mt 6,33). Kun. E. Arnašius
2017-02-26

Vasario mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos tema - Dievas ir pinigas. Jėzus primena pavojų, jei pinigas žmogaus gyvenime tampa tikslu, o ne priemone, tuomet žmogaus gyvenimo kelionė yra tikrame pavojuje, nes kelio rodyklės tampa klaidingomis nuorodomis. Tačiau ne mažesni pavojai tyko ir tų, kurie gyvenimo džiaugsmą iškeičia į pastovią baimę ir rūpestį: ką valgys, ką vilkės ir ką atneš rytojaus laukimas. Jėzus kviečia pažvelgti į kūriniją ir jos grožį bei pasimokyti iš Dievo kūrinijos, kaip reikia vertinti kiekvieną suteiktą akimirką šlovinti Kūrėją tau duota giesme ir tos valandos darbu. Tikras ir neabejotinas žmogaus gyvenimo laimės pagrindas yra mūsų pasitikėjimas Apvaizda kiekviename žmogaus gyvenimo žingsnyje. 

Skaityti daugiau...
VI EILINIS SEKMADIENIS. „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti (Mt 5, 17). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-02-12

Vasario mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija į mus kreipiasi Kalno pamokslo išmintimi. Jėzus - tai Senojo Įstatymo išpildymo tobulumo viršūnė. Jėzus apžvelgia to meto ir visų laikų aktualiausias gyvenimo temas: pykčio ir susitaikinimo gyvybišką būtinumą, svetimavimo nuodėmės žalą ne tik kūnu, bet ir mintimi; skyrybų žaizdas šeimos ir kiekvieno žmogaus asmeniniame gyvenime; nepameluotos ir tikros priesaikos svarbą žmonių tarpusavio santykiuose.

 

Skaityti daugiau...
V EILINIS SEKMADIENIS. „Jūs pasaulio šviesa.  Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno” (Mt 5, 14). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-02-05

Sekmadienis po Grabnyčių Evangelijoje mums dar kartą primena žmogaus gyvenimo pasiuntinybės didingumą ir dievišką prasmingumą. Jėzus kalba apie mūsų pasiuntinybės esmę, lygindamas mus su žemės druska ir pasaulio šviesa. Druska daug amžių buvo ir tebėra svarbi žmogaus maisto skonio dalimi. Kaip druska teikia maistui skonį ir apsaugo nuo gedimo, taip ir mes esame pašaukti pasaulį apsaugoti nuo sugedimo ir savo pavyzdžiu kurti čia ir dabar Dangaus karalystę. Tiesa, druska niekada nepraranda savo sūraus skonio, nebent tik viena išimtimi, kai ji sumaišoma su kokiu nors nešvarumu. Kažkas panašaus yra ir su mumis, kai nešvarumas – nuodėmė įsimaišo į mūsų gyvenimus. Tada lygiai taip pat ir mes prarandame tikro skonio žinovo kvapą ir patikimumą. Druska taip pat yra tyrumo ir švento naivumo, kūdikiškos dvasios pasitikėjimo Dieviška Apvaizda simbolis. Ar mūsų kalba, elgsena ir net slapčiausios mintys yra druskos baltumo ir visiško tyrumo ženklas? O gal esame savo gyvenimo kelyje sutikę „saldų“ žmogų? Ar tas saldumas suteikė mums pasitikėjimo? Jėzus niekur nekalba apie saldumą ir nekviečia mūsų būti žemės saldumu. Priešingai - Jėzus nori, kad būtume šios žemės druska.

Skaityti daugiau...
IV EILINIS SEKMADIENIS. „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė” (Mt 5, 3). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-01-29

Paskutiniojo  sausio mėnesio sekmadienio Evangelijoje Jėzus atskleidžia pasauliui dievišką keistenybę. Tikroji žmogaus palaima - tai gyvenimo akimirkos varge, alkyje, sielvarte ir persekiojimuose. Juk neveltui sakoma: „Nelaimėje pažinsi draugą“. Ir ne tik. Būtent gyvenimo suspaudimuose ir sielvartuose mes dar geriau pažįstame Dievą, kuris ne tik karaliauja žmogaus ir visatos dėsnių vyksme, bet taip pat mums dovanoja savo Apvaizdą, palaimą ir tyrą džiaugsmą. 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy