XVII EILINIS SEKMADIENIS. „Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma” (Lk 11,10). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2016-07-24

Septynioliktojo metų sekmadienio Evangelijos pagal Luką tema -  ištvermingos maldos galia. Jėzus pataria, kaip ir ko melsti iš dangiškojo Tėvo. „Tėve mūsų“  maldoje išreiškiame gyrių ir šlovę Dievui, o taip pat ir keletą esminių prašymų -  tai kasdienės duonos, tarpusavio susitaikymo ir dangaus apsaugos nuo piktojo žabangų. Kasdienė duona - tai mūsų dabartis išgyvenant kiekvieną gyvenimo akimirką su Dievo padėjimu. Nuodėmių atleidimas - tai susitaikymas su praeitimi. Mūsų ateitis, kai prieš piktojo žabangas per maldą pavedame savo apsaugą Dievui.

 

Skaityti daugiau...
XVI EILINIS SEKMADIENIS. „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų,  o reikia tik vieno” (Lk 10, 41). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-07-17

Liepos mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie dvi seseris -  Mortą ir Mariją.  Jos gyveno maždaug dvi mylios nuo Jeruzalės, mažame Betanijos kaime. Jų brolis buvo Lozorius, kurį iš mirties prikėlė Jėzus. Tai buvo geri Jėzaus draugai ir bičiuliai, kurie visada laukdavo ir šiltai priimdavo Jėzų jo kelionių metu. 

Skaityti daugiau...
XV EILINIS SEKMADIENIS. „Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!” (Lk 10, 37). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2016-07-10

Pirmojo liepos mėnesio sekmadienio Evangelija aiškiai kalba apie pašaukimo iššūkius šių dienų Bažnyčiai: kiekvienas yra šaukiamas skelbti Dievo Karalystę žemėje žodžiu, darbu ir gyvenimo pavyzdžiu. Šio sekmadienio Evangelijoje sužinome, kad Jėzus turėjo ne vien dvylika mokinių - jų buvo žymiai daugiau. Evangelijoje nurodomas ir skaičius - septyniasdešimt du. Kokia tų mokinių pasiuntinybės dalia? Jėzus nieko jiems neįdeda kelionėn, o dar labiau draudžia ką nors pasiimti. Jie turi pasikliauti tik vienu Dievu. Taigi jų nešama nuo Jėzaus žinia yra skelbiama Ramybė ir Dievo karalystės artuma.

 

Skaityti daugiau...
XIII EILINIS SEKMADIENIS. „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“. (Lk 9, 62). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-06-26

Birželio mėnesio paskutiniojo sekmadienio Evangelijos skaitinys mums vaizdžiai primena žmogaus pašaukimo ir gyvenimo kelio pasirinkimo svarbą. Esame nuolat kviečiami save tirti, ar teisingu gyvenimo keliu einame. Manęs nesenai vienoje lietuvių susibūrimo vietoje paklausė: „Kunige, kas yra geras gyvenimas?“ Kiek susimąstęs atsakiau: „Gyvenimo kaip „gero“ per daug nevertinu, nes tai, kas šiandien gera, rytoj gali būti labai karti patirtis. Man labiau rūpi, ar gyvenu prasmingai – toks mano gyvenimo klausimas ir atsakymas“.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy