XXIII EILINIS SEKMADIENIS. „Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“ ( Lk 14,33). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-09-04

Rugsėjo pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena, kad pirmiausia mūsų gyvenime turi būti Dievas, o visa kita - tik po to. Evangelija iškelia tam tikras sąlygas tam, kas nori būti dangaus karalystės žmogumi: ne šeima ar giminės reikalai, ne turtas ir nuosavybės troškimas, net ne mano gyvybė ir visas gyvenimas, svajonės bei troškimai. Pirmiausia mano gyvenime turi būti Dievas ir Jo valios vykdymas. Jėzus savo palyginime apie bokšto statytoją, kuris prieš darbą turi gerai pasiskaičiuoti, ar įstengs užbaigti ir neapsijuoks prieš žmones, primena, kad pasiryžimas sekti Jėzų turi būti ne karšta galva priimtas, bet gerai pamatuotas, suprastas ir įsisąmonintas, kaip pati svarbiausia žmogaus išganymo ir amžinybės paslaptis.

Skaityti daugiau...
XXII EILINIS SEKMADIENIS. ,,Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 14,11). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-08-28

Paskutinio rugpjūčio sekmadienio Evangelijos tema – nuolankumo ir nusižeminimo tikroji vertė ir spindesys Dievo akyse. Jėzus, atėjęs į svečius, visiems primena kuklumo dorybę, kuri puošia kiekvieną svečią ir palyginimu apie pirmąsias vietas vestuvių pokylyje primena, kad šiame pasaulyje esame tik svečiai, nes, kai ateis laikas keliauti į amžinojo Tėvo namus, niekas nežino ir negali net įsivaizduoti, kokia vieta yra paskirta kiekvienam iš mūsų prie dangiškojo Tėvo stalo.

 

Skaityti daugiau...
XXI EILINIS SEKMADIENIS. Jėzus pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Lk 13, 24). Kun. E. Arnašius
2016-08-21

Rugpjūčio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, keliaujantį į Jeruzalę per miestelius ir kaimus, mokantį žmones dangaus karalystės paslapčių. To meto žmogus, skirtingai nuo mūsų laikmečio žmogaus, ypač domėjosi  amžino gyvenimo viltimi. Buvo aiškiai suprantama, kad joks pasaulio gėris nėra galutinis žmogaus gyvenimo prasmės tikslas, taip pat buvo jaučiamas žemiškų tikslų ir siekiamybių trapumas bei laikinumas. 

Skaityti daugiau...
XX EILINIS SEKMADIENIS. „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!” (Lk 12, 49). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-08-14

Eilinių metų dvidešimtojo sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie apie žmogų, kuris turi būti ne tik dvasiškai gyvas, bet ir degti, spinduliuoti bei skleisti dvasinę šilumą aplinkiniam pasauliui. Kiekvienas krikščionis turi būti lyg ošiantis ąžuolas - galiūnas: telkti ir skleisti Jėzaus mokymą, kurio kertinė dalis yra kiekvieno iš mūsų prisiimtas Krikšto sakramentas. Šio sekmadienio Evangelija kviečia kiekvieną iš mūsų suvokti ir pajausti savyje pranašą, nešantį per pasaulį Jėzaus tikėjimo, vilties ir meilės ugnį.

 

Skaityti daugiau...
XIX EILINIS SEKMADIENIS. „Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Lk 12, 40). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-08-07

Rugpūčio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena Bažnyčiai dvasinio budėjimo ir jautrumo artimui svarbą. Bažnyčios Tėvai šioje Evangelijos ištraukoje aiškiai regi du dvasinius pradus: antras Kristaus atėjimas ir kiekvieno iš mūsų mirtis šiam pasauliui neša neišvengiamą susitikimą su Kūrėju akis į akį ir apyskaitą už praleistas žemiško gyvenimo dienas. Bet jei gyvename kasdiene malda ir tikėjimo darbais, ko mums drebėti ir bijoti tuo labiau, jei Viešpats yra kiekvieno iš mūsų asmeninis draugas?

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy