XIV EILINIS SEKMADIENIS. „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose“ (Mk 6,4). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-07-08

Liepos antrojo sekmadienio Evangelija primena, su kokiais iššūkiais praeityje susidūrė pranašai, o šiandien neretai skaudi realybė lydi ir šių laikų misijonierius, pamokslininkus bei geros žinios nešėjus. Saviškių atstūmimo pasakojime Jėzus sugrįžta į savo tėviškę. Ir čia paaiškėja liūdna tiesa apie tėviškėnus: jiems Jėzaus asmenyje pažinti Dievo Sūnų didžiausias trukdis yra tai, kad jie per daug gerai žino apie Jo šeimą. Jiems Jėzus - tik dailidė, dailidės ir Marijos sūnus, čia gyvena jo broliai ir seserys. Todėl tėviškėnams nekyla daugiau jokių klausimų, tik pavydo kutenimas: “Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis?“ (Mk 6,2). 

Turbūt kiekvienas jaunas žmogus savo gyvenimo kelyje yra kupinas svajonių nuveikti kažką ypatingo. Mes tiek daug turime gyvenimiškų pavyzdžių apie sėkmingus  sportininkus, politikus, menininkus, vadybininkus, kariškius ir kitų profesijų žmones. Dažnai manome, kad jiems viskas gyvenime sekėsi lengvai. Deja, dažnas iš jų patyrė didžius sunkumus ir atmetimus savo profesinėje aplinkoje.

 

Skaityti daugiau...
XI EILINIS SEKMADIENIS. „Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.” (Mk 4, 27). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-06-17

Eilinių metų XI sekmadienio Evangelijos žinia yra Dievo Žodžio galia. Pirmiausia Dievo Žodis yra palyginamas su sėkla. Tik vienam Dievui valia duoti žodžiui - sėklai augimą, o augimas įmanomas tik dangaus karalystės aruode, kurio savininkas yra Dievas. Mes kiekvienas esame lyg savo gyvenimo sodininkas, kuris beria sėklą į dirvą, kad ji vaisingai augtų ir didėtų. 

 

Skaityti daugiau...
X EILINIS SEKMADIENIS. O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mk 3, 33-35)
2018-06-10

Dešimtasis eilinių metų sekmadienio Evangelijos skaitinys primena, kokia iššūkių gausa laukia, jei žmogus klauso Dievo, o ne pasaulio balso. Tikra tiesa,- gyventi pagal Dievo mokymą,- ne pats lengviausias gyvenimo kelias. Bet ar lengvi keliai atveda į reikiamus gyvenimo vaisius?

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS). „Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams” (Mt 14, 22). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-06-03

Antrasis  sekmadienis po Sekminių yra skirtas Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei. Šį sekmadienį dar kartą įsisamoniname mūsų tikėjimo paslaptį, kad duonos ir vyno pavidaluose, kurie yra aukojami šv.Mišių liturgijoje, sutinkame tikrą Prisikėlusį Jėzų. Nors šie pavidalai išlieka regima akimi nepakitę,tačiau tikėjimo šviesoje įgauna naują dievišką prasmę.

 

Skaityti daugiau...
ŠVČ. TREJYBĖ.„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios” (Mt 28,19). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-05-27

Šių metų gegužės mėnesiopaskutinissekmadienis - tai didžiausios mūsų tikėjimo paslapties  - Švč. Trejybės šventė. Nors Senajame Testamente apie Švč. Trejybę kalbama lyg per miglą, o Naujajame testamente tokio žodžio, kaip Trejybė, irgi nėra paminėta, bet Jėzaus išsireiškimai, vaizdingi palyginimai buvo aiškiai suprasti, kaip Dieviško gyvenimo slėpinių nuoroda į Švč. Trejybę.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy