IV VELYKŲ SEKMADIENIS. „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane” (Jn 10,27). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2016-04-17

IV Velykų sekmadienis - tai Gerojo Ganytojo ir pasaulinė maldų diena už pašaukimus. Šį sekmadienį ypatingu būdu apmąstome Kristų, kaip Gerąjį Ganytoją, kurį avys atpažįsta, klauso Jo balso ir seka paskui Jį. Jeigu šie trys bruožai yra gyvi pavyzdžiai kiekvienam iš mūsų, tada esame verti tokio gerojo ganytojo, koks yra pats Kristus, kuris ieško kiekvieno iš mūsų net tada, jei taptume ir paklydusia avimi.

 

Skaityti daugiau...
III VELYKŲ SEKMADIENIS. „Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių" (Jn 21,14). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-04-10

O iš tiesų tai būta jau ketvirto Jėzaus pasirodymo savo mokiniams po prisikėlimo iš numirusių. Pirmasis pasirodymas buvo Marijai Magdalenai. Antrasis - aukštutiniame kambaryje mokiniams be Tomo. Trečiasis - jau ir su abejojančiu apaštalu Tomu, kurio istoriją klausėme bažnyčiose praėjusį sekmadienį ir štai ketvirtasis - Galilėjoje, prie Tiberiados ežero, kur mokiniai po Jėzaus nukryžiavimo ir mirties lygtai bando sugrįžti į įprasto gyvenimo vėžes.

 

Skaityti daugiau...
II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTĖ. Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2016-04-03

Atvelykio sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo šventę. Tai visų jubiliejinių gailestingumo metų dvasinio gyvenimo viršūnė ir gelmių gelmė. Ką gi tokio nepaprasto išgyvename šį sekmadienį Evangelijoje?

 

Skaityti daugiau...
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-03-27

Verbų sekmadienį paskambinau vienam jaunam bičiuliui. Jau kuris laikas, kai jis, buvęs giliai tikintis, šiuo metu išgyvena tikėjimo krizę. Todėl ir paskambinau. Pasiteiravau, ar jis buvęs bažnyčioje. Atsakė, kad ne. Nors tikėjimą praradęs karts nuo karto apsilankydavo bažnyčioje, tačiau šį kartą jau nebuvo. Bet čia pat atsakė, kad laiko veltui neleidęs: visą verbų savaitgalį studijavo Kristaus istoriškumą - buvo tokia istorinė asmenybė ar čia tik žmonių išmislas.

 

Skaityti daugiau...
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ SEKMADIENIS) „Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“(Lk 23, 43). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-03-20

Verbų sekmadieniu pradedame didžiąją, kupiną atpirkimo paslapčių, savaitę. Ji prasideda Velykų vakariene, Švč. Sakramento įsteigimu, išdavystės šešėlio persmelkta nuojauta. Šalia apaštalų tarnybos išaukštinimo čia pat seka įspėjimas Petrui. Lemiamos valandos sutinkamos Alyvų kalne. Jėzus suimamas, išjuokiamas ir nuplakamas. Jėzus nueina savo kryžiaus kelią, o jo Kančia ir Mirtis yra palydima gerojo nusikaltėlio, kurio žodžius šiandien milijonai kartoja kaip giesmę ir maldą: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę" (Lk 23, 42).

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy