VIEŠPATIES APREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI). „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti” (Mt 2, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2016-01-03

Kažkada Bažnyčia sausio 6 d. sutartinai švęsdavo Trijų Karalių, Kristaus Apsireiškimo, iškilmę. Tokia šalis, kur sausio 6 - oji vis dar švenčiama kaip Trijų Karalių iškilmė, šiandien, atrodo, yra išlikusi tik viena Airija. Likęs katalikiškas pasaulis (ir Lietuva) šią šventę mini pirmą sekmadienį po naujų metų.

 

Skaityti daugiau...
KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS). „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas" (Lk 2, 11). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2015-12-25

Kalėdų nakties Evangelija skelbia apie Jėzaus Užgimimą Betliejuje, ir kaip žinia apie Kūdikėlio užgimimą  per Viešpaties angelą ir dangaus kareiviją pasiekia piemenėlius. Atmintina, kad Dovydas, Izraelio karalius, pirmiausia buvo jam patikėtos bandos ganytojas ir piemuo, todėl simboliška, kad Kristaus Užgimimo naktį pirmiausia pasveikinti užgimusio Išganytojo ateina laukų piemenėliai ir bandos sargai.

 

Skaityti daugiau...
IV ADVENTO SEKMADIENIS. „Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2015-12-20

Prabėgusių Advento meto sekmadienių žinia buvo aiški. Iš Evangelijos puslapių išgirdome pažado, atgailos, atsivertimo ir džiaugsmo žinias. IV Advento sekmadienio Evangelija primena, kad Įsikūnijimas įvyksta ir eilinio žmogaus gyvenime, jeigu tik tas žmogus yra atviras Dievo valiai ir trokštantis atsiliepti į Dievo kvietimą. 

Skaityti daugiau...
II ADVENTO SEKMADIENIS. „Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti - išlyginti" (Lk 3, 5). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-12-06

Kiekvienais metais antrasis ir trečiasis Advento sekmadieniai mums pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą Pajordanėje. Su kuo galėtume palyginti Joną Krikštytoją šių laikų supratimu? O ką, jei jį pavadintume dievišku kurjeriu? Žmogumi, kuris neša ir perduoda žinią iš aukštybių? Visiems Evangelistams Jonas Krikštytojas pasirodė nepaprastai svarbus. Nei vienas Evangelistas  Krikštytojo skelbto dieviško pranešimo  apie atsivertimą, krikšto nuodėmėms atleisti, nepraleido savo raštų gausume, o kaip tik išskyrė ir parodė Jono dieviškos žinios svarbą ir vertę.

 

Skaityti daugiau...
I ADVENTO SEKMADIENIS. „Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe" (Lk 21,27). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-11-29

Šių metų pirmojo Advento sekmadienio Evangelijos tema - kosminės katastrofos ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Gyvename jau ilgus dešimtmečius be karo, maro ir bado. Nejučiomis įsigyvenome į tingų ir garantuotą gyvenimo ritmą. Stichinės gamtos nelaimės ir terorizmo apraiškos viename ar kitame planetos kampelyje atrodo mums kaip tolimo griaustinio aidas toli nuo mūsų gyvenimo ritmo. Ir vis tik Adventas kviečia mus visus apmąstyti savo dvasinės gyvenimo kelionės žemėje laiką, pasitikrinti save Dievo ir Bažnyčios mokymo šviesoje.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy