XXXIV EILINIS SEKMADIENIS. KRISTUS, VISATOS VALDOVAS. „Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio" (Jn 18, 36). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-11-22

Šių metų paskutinio eilinio sekmadienio prieš Advento pradžią Evangelijos pagal Joną   (Jn 18, 33-37) skaitinys mums primena Jėzaus kančios istoriją. Taip, šis sekmadienis yra vadinamas Kristaus Karaliaus sekmadieniu, bet Evangelija iškiliai primena didį Jėzaus fizinį ir dvasinį suspaudimą, paskutinėse  valandose prieš kančią ir lyg gryno oro gurkšnį -  pokalbį su Poncijumi  Pilotu, romėnų vietininku Judėjos provincijoje.

 

Skaityti daugiau...
XXXIII EILINIS SEKMADIENIS. „Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas” (Mk 13, 32). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2015-11-15

Bažnytinių metų pabaigoje Evangelija pagal Morkų kviečia apmąstyti žmogiškos mirties, paskutinio teismo, dangaus ir pragaro sąvokas bei jų reikšmę kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime. Evangelija pagal Morkų, parašyta imperatoriaus Nerono persekiojimo laikais, kai visi krikščionys ieškojo atsakymų į gyvenimo prasmės ir kančios klausimus, tikėjimo, paliudyto krauju, prasmę. Evangelistas Morkus primena, kad teisumas Dievo akyse yra nepalyginti didesnė malonė nei  visi pasaulio turtai ir netgi  žmogaus gyvybė. Visi Evangelistai vienaip ar kitaip užsimena apie įvairius žemės ir dangaus kūnų sukrėtimus, tautų kraustymąsi  bei visokį sąmyšį prieš pasaulio pabaigą. 

Skaityti daugiau...
XXXII EILINIS SEKMADIENIS. MK 12, 38–44 „ĮMETĖ VISA, KĄ TURĖJO“. kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2015-11-08

Lapkričio 8 d. sekmadienio Evangelijos pamoka - našlės paaukoto skatiko svoris ir dydis Dievo akyse. Taip pat priminimas, kad Jėzaus laikų turtuolių puikybės pavyzdžius dažnai galime stebėti ir šiandienos žmonių gyvenime. Evangelijoje tarsi įvyksta dvasinė dvikova tarp šio pasaulio turtingųjų ir reikšmingųjų bei neturtingos ir suvargusios našlės. Jėzaus ir Dievo akyse šią dvikova su didžiule persvara laimi suvargusi našlė.

 

Skaityti daugiau...
XXXI EILINIS SEKMADIENIS. VISI ŠVENTIEJI. MT 5, 1–12 „BŪKITE LINKSMI IR DŽIŪGAUKITE“. Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2015-11-01

Visi pakrikštyti tikintieji, kurie jau paliko šios žemiškos kelionės taką ir dabar džiaugiasi Dievo artumu, yra laikomi šventaisiais. Šios šventės tikslas - atminti, kad Bažnyčioje yra nesuskaičiuojama begalybė nežinomų ir nepaskelbtų šventųjų. Ji taip pat mums primena šventųjų nueitą gyvenimo kelią bei galimybę mums šauktis maldoje jų užtarimo savo gyvenimo kelyje per Išganytoją Jėzų Kristų, nes tik Jis vienas yra Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus (1 Tim 2,5).

 

Skaityti daugiau...
XXX EILINIS SEKMADIENIS. „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!" (Mk 10, 47). Kun Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-10-25

Spalio mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos skaitinys kiekvienam, kuris ieško Dievo karalystės, yra tarsi neišsenkanti versmė savo pamokymų gelme. Šio sekmadienio Dievoieškos kelio raktinis asmuo - aklasis elgeta Bartimiejus. Jėzus per savo Dieviškąją Pasiuntinybę Žemėje padarė daugybę stebuklų, stebėtinų išgijimų ir atsivertimų... Bet dauguma patyrusiųjų nepaprastą Jėzaus prisilietimą prie savo kūno ir dvasios žaizdų, liko Evangelijose tik bevardžiais Jėzaus padarytų stebuklų liudininkais, tačiau šiame, trisdešimtajame, eilinių metų Evangelijos skaitinyje yra ne taip. Žinomas ir aklojo elgetos vardas - Bartimiejus ir to nelaimėlio tėvo vardas - Timiejus.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy