Atvelykis. ,,Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos” Jn 20, 23. Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-04-08

Dievo Gailestingumo sekmadienio Evangelijoje dar kartą naujai suvokiame Bažnyčiai ir visam pasauliui Jėzaus paliktą dovaną - Susitaikymo sakramentą - dieviško gailestingumo mokymą. Mirtį nugalėjęs Jėzus suteikia savo mokiniams galią atleisti nuodėmes. Prisikėlęs Jėzus ieško ne priešų, bet skelbia pasauliui naujo gyvenimo viltį taikoje ir ramybėje su Dievu ir vienas su kitu. Abejojančio apaštalo Tomo pavyzdys primena, koks  svarbus mūsų gyvenime yra tikėjimas, anot Antuano de Sent Egziuperi Mažojo Princo: „Aiškiai matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“.

 

Skaityti daugiau...
Velykos. „Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16,6). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-04-01

Kristaus Prisikėlimo šventė - Velykos – tai pati svarbiausia tikinčio žmogaus visų metų krikščioniško gyvenimo šventė. Prisikėlimas - tai bazinė ir pagrindinė mūsų gyvenimo ir tikėjimo esmė. Prisikėlimas iš mirties, tai pats didžiausias stebuklas, kuris apie Jėzų kalba jau ne vien kaip apie žmogų, bet  ir kaip apie Dievą.

 

Skaityti daugiau...
KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galite jiems gera daryti, o mane turėsite ne visuomet” (Mt 14, 7). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-03-25

Bažnyčios liturgijoje Verbų Sekmadienis yra taip pat ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios Sekmadienis. Tuo primenama, kad kančia ir šlovė yra nuolatinis ir pastovus kiekvieno žmogaus gyvenimo palydovas, kurio kelrodė žvaigždė yra Dievo mokymas, Jo žodžių klausymas bei vykdymas. Su Verbų Sekmadieniu pradedame Didžiąją Savaitę, per kurią dar kartą geriau įsižiūrime ir pažįstame kenčiantį, mirštantį ir mirtį nugalintį Jėzų. Tai metas dar kartą kiekvienam asmeniškai ir visam tikinčiam pasauliui iš naujo apmąstyti, kokia yra mūsų Atpirkimo ir Išganymo prasmė.

 

Skaityti daugiau...
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12, 24). Kun. E. Arnašius
2018-03-18

Penktojo Gavėnios sekmadienio Evangelija yra iššūkis modernių laikų Bažnyčiai. Jėzaus, paaukojusio savo gyvybę už pasaulio išganymą, pavyzdžiu esame kviečiami ir mes ne prisitaikyti, o veikiau numirti šio pasaulio pavidalui, kad vertai užgimtume dangui. Jėzus aiškiai kalba apie savo kančią ir po to sekantį išaukštinimą, tuo primindamas, kad be kančios, nebus ir saldžių atpirkimo vaisių.

 

Skaityti daugiau...
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LAETARE). „...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15). Kun. E. Arnašiaus homilija
2018-03-11

Gražiai ir prasmingai šiais metais švenčiame Kovo 11 d. šventę: tai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ir kartu gavėnios meto sekmadienis, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Pagrindinė šio džiaugsmingo sekmadienio Evangelijos žinia yra ta, kad mūsų išganymas yra laisva Dievo dovana, suteikta kiekvienam, kas nuoširdžiai tiki ir gyvena Jėzaus Kristaus mokymu.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy