II GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Ten jis atsimainė jų akivaizdoje” (Mk 9, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-02-25

Gavėnios meto II Sekmadienio Evangelija kviečia mus būti Dievo malonės bendradarbiais, įsileidžiant į savo gyvenimus Šv. Dvasios veikimą, kuris akimirksniu perkeičia mūsų gyvenimus, atnaujina ir įvyksta tiesioginis mūsų dvasinės gyvasties atsimainymas, apleidžiant nuodėmės ir tamsos kelius, iškeičiant visa tai į šviesos ir malonės kelią.

 

Skaityti daugiau...
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2018-02-18

Pelenų Trečiadienį pradėjome Gavėnios metą. Tai laikas, kai pradėsime gyventi didžiausiomis mūsų tikėjimo paslaptimis: Kristaus mirtimi ant kryžiaus ir dievišku Jo Prisikėlimu. Tai atgailos metas, kai iš naujo apmąstome savo gyvenimo tikslus, tam pasirinktas priemones ir jau nueitą gyvenimo kelią. Tai yra būtent tas laikas, kai turėtume iš naujo įvertinti savo gyvenimo vertybes, idealus ir troškimus - viską iš naujo nuskaidrindami pasninku, malda ir aukos dvasia artimui. Pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija  mums primena: „Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo" (Mk 1, 13). Nueitas Išganytojo kelias primena ir mums: kai patenkame į dvasinės sausros/dykumos spąstus, neprarasti pasitikėjimo Dievo beribiu gailestingumu, nuolat gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.

 

Skaityti daugiau...
VI EILINIS SEKMADIENIS. „Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ (Mk 1, 41). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-02-11

Vasario mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija prieš pat Gavėnios pradžią pasakoja Jėzaus nuotykį pagydant raupsuotąjį. Šis, išskirtinis, pagydymas yra ženklus to, kad Jėzus būdamas ne tik Dievo Sūnus, bet taip pat ir Žmogaus Sūnus eilinį kartą peržengia ribas, nustatytas ne Dievo, o tik žmonių.

 

Skaityti daugiau...
V EILINIS SEKMADIENIS. „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų” (Mk 1, 34). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-02-04

Vasario mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus viešojo veikimo pradžią. Visą Jėzaus veiklą lydės garsūs pagydymai, kurie ir šiandien ne vienam užgniaužia kvapą įsisąmoninus, kokio masto tai būta veikimo. Net saulei nusileidus „... visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.” (Mk 1, 33-34)

 

Skaityti daugiau...
IV EILINIS SEKMADIENIS. „Jis mokė kaip turintis galią“ (Mk 1, 22). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2018-01-28

Paskutinio sausio mėnesio sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus gyvenimo eilinę šabo dieną. Jėzaus asmenyje žmonės greit atpažino kažką daugiau nei paprasto žmogaus elgesyje. Jo kalba kvepėjo galia iš aukštybių, o darbai dvelkė stebuklų gausa. Visa tai buvo taip vientisa ir akivaizdu, kad žmonės čia pat atpažino naujo mokslo  galios pradžią, ir visus apėmė Mesijo laukimo nuojauta, kuri buvo išpranašauta ir užrašyta pranašų šventuosiuose raštuose.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy