XIII EILINIS SEKMADIENIS. „Padarykite viską, kad apie ją sužinotų visas pasaulis" (šv. Tėvas Pijus IX). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-06-28

 „Padarykite viską, kad apie ją sužinotų visas pasaulis"   šv. Tėvas Pijus IX

Paskutinio birželio sekmadienio Evangelija pasakoja apie Jėzaus padarytus stebuklus, gydant žmones. Minioje žmonių ir moteris, ilgus metus serganti kraujoplūdžiu. Spūstyje toji moteris paslapčia tik prisilietusi prie Jėzaus apsiausto akimirksniu pasveiksta. Jėzus, Dievo Sūnus, ne tik pajaučia tą nedrąsų prisilietimą, bet ir žino jos širdies troškimus, todėl taria jai: „Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos" (Mk 5,34).

 

Skaityti daugiau...
XII EILINIS SEKMADIENIS. „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ (Mk 4, 38). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2015-06-21

Evangelijos pagal Morkų audros nutildymo pasakojime išvystame audringos  Galilėjos jūros bangų apsuptyje apaštalus su Jėzumi valtyje. Ištikti audros ir šėlstančių bangų apaštalai praranda bet kokią sveika jūrinę nuovoką. Ir nepražūsta, nes jų žvilgsnis tuoj nukrypsta į Jėzų. Šio sekmadienio Evangelija kertiniu gyvenimo akmeniu galėtų būti ir kiekvieno iš mūsų, išgyvenančių dvasines, emocines bei, tiesiogine žodžio prasme, gyvenimo audras. 

Skaityti daugiau...
Lk 4, 18 „Viešpaties Dvasia su manimi, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“. Monsinjoro Visvaldo Kulboko, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūno pamokslas
2013-09-02

Evangelijoje matome patį Jėzų, kuris ateina į maldos namus Sinagogą ir jam kaip garbingiausiam, kuris jau buvo pažįstamas tame regione, duodamas paskaityti Šv. Raštas.

Skaityti daugiau...
XXII eilinis sekmadienis Lk 14, 11 „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. Monsinjoro Visvaldo Kulboko, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūno pamokslas
2013-09-01

Nors mes visi puikiai žinome kas yra Jėzus pas kurį ateiname į šv. Mišių maldą, tačiau kai paskaitome tokį skaitinį kaip šiandieną, antrąjį skaitinį iš laiško žydams, mums to laiško autorius vaizdžiai dar kartą paaiškina ką mes veikiam.

Skaityti daugiau...
Šv. Augustinas - Monsinjoro Visvaldo Kulboko, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūno pamokslas
2013-08-28

Šiandien mūsų Mišių pirmoji malda buvo tokia: ,,Atnaujink savo bažnyčioje tą dvasią, kurioje išugdei šv. Augustiną, kad mes vien tik tavęs ieškotume, tavęs Viešpatie ir tavęs trokštume, vien tik tavęs“.

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy