XXXI EILINIS SEKMADIENIS. „Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas” (Mt 23, 11). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2017-11-05

Lapkričio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus kreipiasi į pasaulį ir Bažnyčią primindamas tiems, kurie yra valdžioje, vengti bet kokio veidmainystės raugo, būti sąžiningiems pirmiausia prieš save ir jiems pavestuosius. Tai vienodai įpareigoja visų bažnytinių rangų tarnus, šeimų tėvus, mokytojus ir politikos atstovus. Tarnystė, o ne padėtis visuomenėje yra skiriamasis krikščionio ženklas bet kurioje visuomenės ląstelėje. Jėzus aiškiai nujautė, kokie pavojai laukia Bažnyčios, kai tarnavimas Dievui bus pastatytas greta savo vardo išaukštinimo ir valdžios siekimo. Tikras krikščionis niekada neturėtų viena sakyti, o daryti kita. Jėzaus mokyme nėra vietos jokiems žmonių sugalvotiems luomams. Jis skelbia tik viena: jo mokinių išskirtinis bruožas bus abipusė meilė ir toks pat tarnavimas vienas kitam.

 

Skaityti daugiau...
XXX EILINIS SEKMADIENIS. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį” (Mt 22, 34-40). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-10-29

Didžiausio įsakymo sekmadienio Evangelijoje išgirstame Jėzaus atsakymą, kokia yra svarbiausia kiekvieno iš mūsų gyvenimo lygtis. Taip dažnai esame pasiklydę tarp medžiaginių vertybių, kad neretai tik gyvenimo pabaigoje suvokiame, jog ne ta kryptimi plaukė mūsų gyvenimo laivas.

 

Skaityti daugiau...
XXIX EILINIS SEKMADIENIS. „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas dievo – dievui“ (MT 22, 21).Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-10-22

Misijų sekmadienio Evangelijos tema primena kiekvieno iš mūsų pareigą Dievui ir Tėvynei. Dievo malonės dėka esame žemės ir dangaus piliečiai. Jėzaus oponentų klasta dar kartą virsta pamokančiu evangeliniu išminties perlu, kuris primena mūsų pareigą ne tik kasdieniams žemiškiems įsipareigojimams, bet, kas svarbiau, niekada nepamiršti mūsų dvasinių pareigų ir saitų dabarčiai ir amžinybei.

 

Skaityti daugiau...
XXVIII EILINIS SEKMADIENIS. „Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų“ (Mt 22, 14). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija.
2017-10-15

Spalio 15 d. sekmadienio Evangelijoje Jėzus palyginimu apie karalaičio vestuves primena dangišką amžinybės puotą, kuri yra parengta kiekvienam iš mūsų. Tačiau puotos karaliaus, išvydusio svečią neapsirengusio vestuvių drabužiu, ištartis aiški:  „Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“ (Mt 22,13). Būtinas iškilmių drabužis, tai Dievo akyse žmogaus malonės stovis, kuris yra būtina sąlyga patekti į dangaus karalystę.

 

Skaityti daugiau...
XXVII EILINIS SEKMADIENIS. „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia” (Mt 21, 42). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-10-08

Spalio mėnesio antro sekmadienio Evangelija primena, kad nėra didesnės žalos žmogui, kaip kasdienis verkšlenimas ir nedėkingumas. Jėzus palyginimu primena, kad vynuogyno šeimininkas yra Dievas, vynuogynas - tai Dievo tauta, o vynuogyno nuomininkai yra to meto Izraelio politikos ir religijos vadai. Šis palyginimas apie vynininkus - nuomininkus, kurie žiauriai pasielgia su teisėtais šeimininko atstovais ir net pačiu šeimininko sūnumi, atvykusiu pasiimti savosios vaisių dalies, primena ir mums pareigą šių dienų pasaulio gyvenimo kelyje vengti bet kokios klastos ir nuodėmės šešėlio. Mūsų dėkingumo Dievui ženklas yra kasdienis ir vaisingas gyvenimas Evangelija. O visa tai susideda iš ryto ir vakaro maldos, kurių esmė yra dėkojimas ir nepaliaujamas Dievo malonių prašymas bei meldimas.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy