XVI EILINIS SEKMADIENIS. „Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus.” (Mt 13, 35). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-07-23

XVI metų sekmadienio Evangelijoje Jėzus toliau kalba palyginimais apie Dievo karalystę žemėje. Palyginime apie šeimininką, kuris visų nuostabai geroje žemėje užtinka priešo pasėtų raugių, mums yra nuoroda į Gailestingąjį Dievą, kuris taip dažnai su didžiu kantrumu laukia iš kiekvieno iš mūsų tikrų atsivertimo vaisių. Šis palyginimas galbūt atsako į mūsų gyvenimo pastebėjimų klausimus, kodėl blogis kartais taip ilgai gali būti šalia gėrio, kodėl Dievo rūstybė nėra tokia greita bausti, kaip tai norėtųsi žmogui. Turime maldos dėka ir artimo meilės darbu išlaikyti gyva viltį, blogį paversti gėriu.

 

Skaityti daugiau...
XV EILINIS SEKMADIENIS. „Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais” (Mt 13, 3). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-07-16

Liepos mėnesio vidurio Evangelija mus moko, kad Dievo Žodis yra sėkla, o mūsų širdys ir protai – žemė.

Jėzus, kalbėdamas žmonėms apie Dievo karalystę žemėje, išgyveno ne pačius geriausius laikus. Rašto aiškintojai, fariziejai ir kunigai - visi buvo nusistatę prieš jį. Sinagogų durys būdavo užtrenkiamos, kai Jėzus vos pasirodydavo. Taigi  kas beliko jam?  Tik pakrančių žmonės ir paprasti žvejai, kurie godžiai klausė jo žodžių.  Tiesa, ne maža dalis buvo ir tokių, kuriems Jėzaus žodis ne tiek daug jau ir rūpėjo. Pašlijusi sveikata juos ginė  Jėzaus artumon,  o tik paskui  jie pradės gilintis į žodžius, kurie išeina dabar iš Jėzaus lūpų.

 

Skaityti daugiau...
XIV EILINIS SEKMADIENIS. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11, 28). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-07-09

Liepos mėnesio antro sekmadienio Evangelija atveria mums dangaus karalystės slėpinių paslaptis. O Jėzaus paslapčių esmė kaip niekad svarbi šiandienos pasaulyje: kuo žmogus mažiau žino, tuo labiau yra laimingas. O tai reiškia, kad kuo mažiau žmogus renka į save šio pasaulio šiukšlių (ilgos valandos prie televizijų ekranų ir kompiuterių) tuo labiau turtingas tampa savo vidumi. Jėzus sako: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams” (Mt 11,25). Šiandienos susireikšminęs ir puikybės pilnas pasaulis yra visiška priešprieša nusižeminusiam ir kukliam Jėzaus sekėjui. 

Skaityti daugiau...
XIII EILINIS SEKMADIENIS. „Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“ (Mt 10, 42). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-07-02

Liepos mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena svetingumo svarbą ir reikšmę krikščioniško gyvenimo kelyje. Svetingumas yra gyvas Dievo buvimo ženklas mumyse. Krikščioniškas svetingumas yra daugiau negu mums  įprastas (neretai  apsimestinis ar net veidmainiškas) svetingumas. Jis kviečia mus rodyti meilę ir užuojautą tam, iš kurio mažiausiai tikimės sulaukti dėkingumo ir supratimo.

 

Skaityti daugiau...
XII EILINIS SEKMADIENIS. „O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!” (Mt 10,30). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-06-25

Paskutinio birželio mėnesio sekmadienio Evangelija mums primena Tiesumo ir Drąsos dorybę, be kurios Bažnyčia būtų tik tuščia iškaba ir seniai jau nukabinta iš žmonių ir pasaulio gyvenimo dvasinių namų. Jėzus primena, kad krikščionio gyvenimas turi vengti bet kokių įmantrumų, keistumų. Jo išskirtinė savybė (arba jeigu leistume sau pasakyti šiuolaikiškai) - krikščionio Brandas yra Paprastumas. Taip pat Jėzus įspėja, kad tie, kurie vadovausis Jėzaus Evangelija, ne visuomet bus suprasti ir priimti pasaulio dvasios, tad turime kartais atmetimą ir nesupratimą priimti kaip Dievo dovaną ir gyvą dvasinį ryšį su Jėzumi.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy