XXII EILINIS SEKMADIENIS. „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi” (Mt 16,24). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-09-03

Rugsėjo pirmo sekmadienio Evangelija mums primena, kad krikščionio gyvenimas - tai kažkas naujo ir visiškai skirtinga nuo šių dienų pasaulio: tai jautri sąžinė artimui, gyvenimas aukos dvasia ir pasirengimas sekti Jėzumi, išsižadant savęs - net savo gyvybės kaina.

 

Skaityti daugiau...
XXI EILINIS SEKMADIENIS. „Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ (Mt 16,13). Kun. E. Arnašiaus homilija
2017-08-27

Rugpjūčio mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos tema - Jėzaus dievystės išpažinimas ir Petro primatas. Trumpai tariant, Petras išpažįsta Jėzų, kaip viso savo gyvenimo Viešpatį ir Gelbėtoją.  Jėzus patvirtina Petro žodžius:  „Pažadu Petrą padaryti savo Bažnyčios uola, kurios jokie pragaro vartai nenugalės“ (Plg. Mt  16,19). Šis Jėzaus klausimas ir Petro išpažinimas yra kertinis kievieno iš mūsų gyvenimo prasmės klausimas ir atsakymas. Jeigu mūsų atsakymas yra kaip Petro: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!” (Mt 16, 16),  tuomet  jokios dvasinės audros ir žemės drebėjimai nesujauks mūsų dvasios ramybės. O pragaro vartų užmačios yra tik vienos: nusivylimas, baimė, tušti pažadai ir netikėjimas. Štai kas šiandien kausto dabarties pasaulį, kuris atsitraukia nuo gyvojo Dievo ir klaidžioja piktojo tamsos labirintuose.

 

Skaityti daugiau...
XX EILINIS SEKMADIENIS. „Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas!” ( Mt 15, 28). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-08-20

Sekmadienio Evangelijoje po Žolinių šventės išgirstame kananietės merginos išgydymo istoriją. Tiksliau apie gydymo ypatumus nesužinosime nieko. Bet visa tai, kas lemia sėkmingą gydymą, yra pasakyta Evangelijoje su kaupu, - tai kananietės moters stiprus tikėjimas Jėzumi.  Jos dukra sunkiai serga, deja, ji ne išrinktosios tautos žmogus, todėl Jėzus kurį laiką nekreipia dėmesio į jos maldavimus ir prašymus. Šis pasakojimas - tai dar vienas Evangelinis perlas apie šeimininko stalą ir duonos trupinius, nukritusius šunyčiams. Jėzus nuolat mus stebina savo dieviška išmintimi. Bet mūsų sutikta sekmadienio Evangelijoje kananietė moteris nustebina ir patį Jėzų, gal būt pasakysime žodžių gražumu, išplėtotu palyginimu apie šunyčius, kurie šeimininko namuose nėra svetimi, o tikra dalis šeimos gyvenimo. Tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų, kad ir kaip nutolusius nuo Dievo meilės. Ir tai yra priminimas, jei kartais mūsų gyvenimas yra tik maži duonos trupiniai, tai veikiau yra mūsų, o ne Dievo pasirinkimas ribotai Jam  veikti mumyse.

 

Skaityti daugiau...
XIX EILINIS SEKMADIENIS. „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-08-13

Eilinių metų devynioliktojo sekmadienio Evangelija mums primena Jėzaus ėjimo vandeniu stebuklą. Jėzus ne stebuklais rūpinosi pasitikrinti savo reitingus mokinių akivaizdoje, bet veikiau Jis patikrino mokinių tikėjimą. Šio sekmadienio Evangelijos žinia yra aiški - Tikėjimas įgalina mus gyventi visavertį dvasinį gyvenimą. Be tikėjimo mūsų gyvenimas skęsta  audrose ir bangų šėlsme.

 

Skaityti daugiau...
XVIII EILINIS SEKMADIENIS. „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa” (Mt 17, 2). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija
2017-08-06

Viešpaties Atsimainymo sekmadienis mums primena Jėzaus neblėstančią šlovę ne tik Jo gyvenimo pavyzdžiu dulkėtoje Galilėjos krašto žmonių kasdienybėje, bet ir artimiausių mokinių akivaizdoje. Jėzaus veidas ir drabužiai suspindi akinama šviesa, kuri šviečia, bet nedegina tų, kurie ieško atsakymų į amžinojo gyvenimo klausimus. Praėjusių savaičių bėgyje Švento Rašto kelionėje panašiai sutikome Mozę, kuris prie Dievo kalno Horebo išvysta erškėtį, kuris dega, tačiau nesudega. Tai patraukia Mozės dėmesį pasidomėti keistu gamtos reiškiniu, kuris atveda jį į susitikimą su Gyvuoju Dievu.

 

Skaityti daugiau...
<<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >   >>
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy