Vaikai ir jaunimas įsitraukia į parapijos gyvenimą lankydamiesi pamaldose, rengdamiesi sakramentams, o vėliau patys dalyvaudami įvairių grupių veikloje.

Liturgijoje talkina jaunųjų ministrantų, adoruotojų grupė. Parapijos jaunimas susibūręs į Ateitininkų  grupelę. Taip pat jaunimas mėgsta pamaldas, kuriose giedamos Taize bendruomenės giesmės.

 

 

 

 

 

 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy