Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje vyksta ne tik įprastinė parapijos liturgija, bet ir liturginės iškilmės, valstybinių švenčių minėjimai. Liturgija puoselėjama sutelktinėmis dvasininkų ir pasauliečių pastangomis.

Šv. Mišiose ir kitose liturginėse apeigose patarnauja ministrantai, adoruotojos aktyviai dalyvauja šv. Mišių liturgijoje ir Eucharistijos procesijoje. 

Liturgija ir muzika yra glaudžiai susijusios. Šiuo metu  veikia trys įvairių bažnytinės muzikos stilių chorai, kuriuose gieda skirtingo amžiaus giesmininkai. 

Šv. Mišiose sekmadieniais ir švenčių dienomis gieda:

10.00 val. Vaikų chotas

12.00 val. Sumos choras 

18.00 val. Šlovinimo grupė

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy