Dvasios vadas diak. Gediminas Paulius

Renkasi pagal susitarimą bažnyčioje (patarnautojų patalpose).

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – dvasininko padėjėjas, padedantis atlikti liturgijos apeigas.

Tiklsas. Šlovinti Dievą patarnaujant kunigui per šv. Mišias, dalyvaujant procesijų bei kitų liturginių apeigų metu. Artimiau pažinti liturgiją, suvokti šv. Mišių prasmę, ugdyti vaikus ir jaunuolius, kad jie taptų pavyzdingais, atsakingais, teisingais ir aktyviais Bažnyčios bendruomenės nariais.

Veikla. Ministrantai kiekvieną dieną patarnauja šv. Mišių metu, mokosi įvairių dalykų, pavyzdžiui, liturgijos reikšmės, kaip teisingai patarnauti (skambinti varpeliais, nešti atnašas, smilkyti, skaityti Dievo Žodį ir kt.), studijuoja bibliją, dalyvauja rekolekcijose ir, talkininkauja parapijos veikloje, su parapijos jaunimu būna drauge šventiniuose renginiuose, pasibuvimuose. Kasmet švenčia šv. Tarcizijaus, ministrantų globėjo, dieną rugpjūčio 14 d.

Šventasis Tarcizijau,
padėk man būti santūriam, kantriam, nuolankiam, dėmesingam, mandagiam;
išmokyk mane kalbėti meilės ir išminties balsu;
padėk man teisingai ir be sumaišties atsakyti į užduodamus klausimus, atskirti tiesą nuo iškreiptos informacijos;
padėk suvokti ir atsikratyti tų trūkumų ir asmeninių charakterio savybių, kurios nėra dieviškos ir trukdo man dvasiniame augime.

 

MINISTRANTO MALDA


Viešpatie Dieve, nuskaidrink mano širdį ir mano protą,kad su tyra širdimi ir kilniomis mintimis aš su džiaugsmu galėčiau patarnauti prie Tavo Altoriaus. Padaryk, kad mano dėmesys Šventosios Aukos metu nesiblaškytų, o žvilgsnis būtų kreipiamas į Tave, esantį Švenčiausiame Sakramente, kad širdis visada, o ypač Šventųjų Mišių metu, priklausytų Tau Per Kristų Mūsų Viešpatį. Amen.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy