Šiuo metu parapijoje veikia aktyvios maldos, krikščioniško ugdymosi ir bendravimo grupės:

Parapijinė katalikiška bendruomenė ,,Žemės druska"  gilinasi į katalikų tikėjimo tiesas, dalinasi patirtimi.   

,,Tikėjimo pagrindų" grupelėvykdoma evangelizacinė - pastoracinė programa, gilinamasi į Bažnyčios esmę,  ją sudaro trys grupės:

,,Tikėjimo pagrindų" grupelė (pirmieji metai). 
,,Tikėjimo pagrindų" grupelė (antrieji metai).
,,Tikėjimo pagrindų" tęstinumo grupelė.

Moterų maldos grupelė  vienija moteris ieškančias atsakymų į egzistencijos, moteriškosios tapatybės klausimus.

Vyrų maldos grupelė  studijuoja Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir bando tai pritaikyti savo gyvenime asmeniškai.

Grupelė ,,Mamos maldoje" vienija moteris, kurios meldžiasi už vaikus, mamas ir šeimas.

Blaivybės brolija meldžiasi už blaivybę.

Gyvojo rožančiaus brolija meldžiasi Gyvojo Rožančiaus maldą, gieda, dalinasi savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Užtarimo maldos tarnystė, meldžiasi už kunigus, organizuojamus renginis ir kitomis intencijomis.

Vidinio gydymo tarnystė  susijusi su malda, kai žmonės meldžiasi vieni už kitus per tai veikiant Dievui.

Neįgaliųjų grupelė,  kuriuose dalyvauja sutrikusio intelekto ir kitokią negalią turintys asmenys ir jų šeimos nariai.

Senjorų grupelė, vienišiems žmonėms padeda praskaidrinti niūrias vienatvės dienas, pasijusti reikalingais, pabendrauti, pasidalinti savo vienatve, pabūti kartu.

Taizė maldos grupelė diskutuoja tikėjimo klausimais, kartu meldžiasi ir dalinasi maldos patirtimi,  gieda giesmes.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy