Dvasios vadas: kun. Romualdas Vėlavičius. Vadovė: Lina Keliauskienė.

Grupelė renkasi pirmadieniais 19 val. 6 kambarėlyje.

Motinos meilė nemari

Motinos meilė plati, kaip jūra,
Kaip bangų mūša į krantus.
Motina žino ir širdim jaučia,
Kur link veda savo vaikus.

Motinos meilė nepailsta,
Po kojom pamina ji visus vargus.
Motina rauda, kaip paukštis girioj -
Parklumpančius glaudžia po savo sparnu.
 
Motinos meilė niekad nemiršta,  
Tikėk, per nuotolius ji šalia.
Kaip ta žvaigždelė danguj iškelta,
Motinos meilė amžiams gyva.
 
Autorė Rita Bijeikytė Gatautė
 
 
Tai maldos grupelė, kuri vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus, mažus ir suaugusius vaikus, šeimų vienybę. Taip pat šios mamos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus bei vadovus. Šioje maldos grupėje naudojamės tarptautiniu mastu išgyventomis maldos gairėmis.

Kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį 16 val. Koplyčioje yra aukojamos šv. Mišios už mūsų vaikus, šeimos narius bei vaikus ir motinas iš viso pasaulio. Maloniai kviečiame visus norinčius dalyvauti.
 
 
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy