Dvasios vadas                                                          Vadovė Aldona Jonutienė.

Gyvojo rožinio nariai renkasi sekmadieniais po sumos šv. Mišių 6 kambarėlyje.

 

Nuo gavėnios pradėjome platinti Gyvąjį Rožinį. Apie 280 žmonių įtraukėme į Gyvojo Rožinio maldą. Gavome rožinių, medalikėlių, škaplierių, bukletų iš Pasaulinio Gyvojo Rožinio centro Teksase, JAV,  tad kviesdami žmones, Gyvojo Rožinio maldai, įteikiame ir mažą dovanėlę. 

Gyvenime ne viskas gražu, bet svarbiausia - nesibaigianti ryšių tarp žmonių ir meilės bendruomenės statyba. Kiekvieno santykio pagrindas yra pripažinti kitą savo broliu ir seserimi. Visi esame Dievo vaikai, tik taip gali būti panaikinta nelygybė.
 

ROZARIUM (lot.k.) reiškia rožių darželį. Rožinis yra viena iš galingiausių priemonių gyventi Dievo malonėje ir šventoje ramybėje, išlaikyti sveikas šeimas ir pasiekti amžinąjį gyvenimą.

...Šv. Motina MARIJA 1985 m. Pietų Korėjoje Najuje kalbėjo regėtojai Julijai Kim: ,,Mano Sūnaus Jėzaus Širdis yra plėšoma žmonių nuodėmių. Atsiteisk už jas. Visame pasaulyje skleisk rožinį... ir už nusidėjėlių atsivertimą. Rožinis yra tavo ginklas".   

O 1988 m. Ji pasakė: ,,Malda viską nugali, ypač nuoširdžiai sukalbėtas rožinis...Rožinis nugali velnius". 

Kviečiame KIEKVIENĄ prie rožinio maldos - kasdien išmelsti namie nors po vieną rožinio slėpinį.

Gyvenkime su malda! Be maldos negyvenkime!

   

Broliai ir sesės Kristuje! Kviečiame Jus įsijungti į Gyvojo Rožinio maldą!

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy