Dvasios vadas                      Vadovė Alfreda Pinskienė.

Maldos už gyvybę grupelė mestis renkasi kiekvieno mėnesio 12 dieną, 16 val. 6 kambarėlyje.


Šventoji Dvasia, Jėzaus Evangelija ir laiko ženklai ragina žmogų rūpintis viena iš savo prigimtinių teisių ir pareigų - savo dvasiniu gyvenimu. Dievas įsako puoselėti žmogaus gyvybę ir ginti ją nuo pat pradėjimo motinos įsčiose iki natūralios mirties. Vienas iš šių laikų ženklų yra grėsmė žmogaus gyvybei ir dvasiai. Tai negimusių kūdikių žudymas - abortai, sergančių žmonių žudymas - eutanazija, žudo ir įvairios žalingos priklauomybės. 

Grupelės nariai meldžiasi, kad žmogus būtų gyvas ir kad būtų branginama jo gyvybė ir siela ne tik šiame pasaulyje, bet ir amžinybėje. Stengiasi gyventi Evangelija, Jėzaus ir Katalikų Bažnyčios mokymu, praktikuoti maldą, meditaciją, priiminėti sakramentus, ginti šeimos, gyvybės ir žmogiškąsias vertybes, visais galimais būdais skleisti Dievo gyvybės ir atpirkimo iš nuodėmės žinią. Grupelė savo veikloje praktikuoja Švč. Mergelės Marijos, Gvadelupės Dievo Motinos, maldos už gyvybę ir dvasinį atgimimą sąjūdžio nuostatas.

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy