Dvasios vadas Romualdas Vėlavičius. Vadovė Birutė Maneikienė.

Moterų maldos grupelė renkasi  II ir IV mėnesio antradienį  19 val. 4 kamparėlyje.

Moterų maldos grupelė vienija moteris, ieškančias atsakymų į egzistencijos, moteriškosios tapatybės klausimus. Čia moterys dalinasi savo motinystės, šeimų patirtimi, tiria savo katalikiškąjį pašaukimą ir tarnystę Bažnyčiai, kartu meldžiasi, šlovina Viešpatį, skaito Šv. Raštą.


Maldos grupelėje pastaruoju metu dirbama pagal Hedwig Lewis, SJ ir Michel Boisvert, SJ sukurtą metodiką "Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime", kurią lietuvių kalba parengė Lionginas Virbalas, SJ. Ši metodika apima tokius etapus kaip: "Dievas - mūsų pagrindas", "Širdies perkeitimas", "Visiška ištikimybė Kristui" , "Įsikūnijusi meilė", "Apsisprendimas", " Jėzaus misija" , "Atsidavimas", "Meilės atsiliepimas", "Prisikelti naujam gyvenimui", "Mylėti ir tarnauti" ir t.t. Kiekvienas etapas turi po keletą temų. Renkantis kartą savaitėje, šios medžiagos užtenka porai metų.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy