Dvasios vadas: kun. Mindaugas Stonys.

Taizė maldos grupelė renkasi kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos koplyčioje.

 

Taizė - tai pasitikėjimo piligrimystė žemėje. Vykti į Taizė - tai būti pakviestam ieškoti bendrystės su Dievu per bendras pamaldas, giedojimą, tylą, asmeninius apmąstymus ir pasidalinimą.

Veikla - jaunimas diskutuoja tikėjimo klausimais, kartu meldžiasi ir dalinasi maldos patirtimi, kalbasi įvairiomis jaunimui svarbiomis temomis, gieda giesmes. Organizuoja piligrimines keliones į Taize vienuolyną, kasmetines keliones į Europos jaunimo susitikimus, kartu švenčia svarbias progas, užsiima savanoriška veikla: lanko sergančius senelius, su jais bendrauja, padeda buityje. Palaiko glaudžius ryšius su Pranciškoniško jaunimo centru, Kretingos jaunimo Taize grupele ir pasiruošimo centrais Kaune ir Vilniuje.   

Visus metus renkamės pamaldoms su Taize giesmėmis, bendrai maldai tyloje, diskusijoms grupelėse.

 


 

 

                    

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy