Vadovė: Laima RingienėD.Bružienė, L.Petrauskienė

 ,,Tikėjimo pagrindų" grupelė (pirmieji metai) renkasi I, II, IV mėnesio trečiadienįį 19 val. 4 kambarėlyje. Vadovė: Laima Ringienė.

,,Tikėjimo pagrindų" grupelė (antrieji metai) renkasi I, II  mėnesio antradienį19 val. 4 kambarėlyje. Vadovė: Jolanta Bazarienė.

,,Tikėjimo pagrindų tęstinumo" grupelė renkasi III, IV mėnesio pirmadienį 19 val. 4 kambarėlyje. Vadovės:  D.Bružienė, L.Petrauskienė.

Tai maldos grupelė, kurioje, remiantis šv. Raštu ir Katalikų Bažnyčios Katekizmu, vykdoma evangelizacinė - pastoracinė programa, gilinamasi į Bažnyčios esmę.

 

Grupelėje darbas vyksta keliais etapais:

1-ieji metai. Čia renkasi žmonės, neturėję galimybės pažinti pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų, bet norintys į jį gilintis, trokštantys pažinti Gyvąjį Dievą. Čia nagrinėjamos tokios temos kaip: "Dievas - Kūrėjas", " Dievas - Tėvas" , "Dievas - Meilė", "Jėzus Kristus - Dievo avinėlis", "Jėzus - mokytojas", "Jėzus - neregimojo Dievo regimasis sūnus" , "Šv.Dvasia - trečiasis Švč. Trejybės Asmuo", "Šv.Dvasia - guodėja", "Šv. Dvasia - vedlys". Toliau kalbama apie save kaip Dievo kūrinį, apie savo santykį su savimi, su kitu asmeniu - artimu, su Dievu. Šioje programoje numatytas "Pilypo kursas" ir rekolekcijos "Asmens vidinė laisvė krikščionybėje".      

2-ieji metai. Žmonės, užbaigę 1-ųjų metų programą, skverbiasi į tikėjimo gilumą, studijuodami tokias temas kaip "Mes visi pakviesti į šventumą", "Pažinti save", "Džiaugsmas", "Savaiminis augimas", "Molio indas", "Bažnytinė hierarchija", "Apie klusnumą, kaip apie dorybę" ir t.t. Čia numatytos Advento ir Gavėnios laiko rekolekcijos.      

Tęstinumo grupelė. Čia renkasi asmenys, kurie per du metus susipažino su tikėjimo pagrindais. Pasipildo kas metai naujais nariais, jie jungiasi prie tų,  kurie ir toliau nori būti, melstis kartu. Čia bandoma per maldą stiprinti, gilinti ryšį su Dievu, todėl naudojamasi Francisko Fernandez - Carvajal knygelių "Kalbėti su Dievu" mąstymais, kurie padeda savo maldą pagrįsti gyva Bažnyčios tradicija ir Šventuoju Raštu.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy