Dvasios vadas                       Vadovė: Jovita Bružienė.

Renkasi II mėnesio ketvirtadienį 19 val. 4 kambarėlyje.

Užtarimo malda – senas geras, tačiau daugelio pamirštas dvasinis ginklas, duotas mums visiems kaip priemonė padėti patiems sau ir savo artimiesiems. Mes meldžiamės vieni už kitus svarbiomis, sunkiomis ar džiaugsmingomis akimirkomis. Užtarimo malda už vienas kitą ir padaro mus visus tikra bendruomene, nes tokiu būdu mes geriausia prasme pajaučiame, kad kažkam rūpime ir kad kažkam tikrai galime padėti.


Užtarimo maldos tarnystėje esame šešios moterys: Alfreda Pinskienė, Danutė Linkuvienė, Birutė Zelenienė, Dalia Tekutienė, Renė Stonkaitienė, Jolanta Bazarienė. Meldžiamės už bendruomenės "Žemės druska" organizuojamus renginius, už parapijos reikalus, už kunigus ir kitomis intencijomis, taip pat dalinamės tikėjimu, dalyvaujame rekolekcijose, švč. Sakramento adoracijoje ir šloviname Viešpatį giesme.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy