Vadovė Jolanta Bazarienė 

Parapijinė katalikiška bendruomenė ,,Žemės druska"

Ši bendruomenė - tai sambūris žmonių, patyrusių Viešpaties išgydymą ir išlaisvinimą iš įvairių fizinių ir dvasinių negalių, ko pasekoje kilo didelis troškimas pažinti Dievą, gilintis į katalikų tikėjimo tiesas, dalintis patirtimi. Bendruomenės "gimimo diena" laikome 1995 m. paskutinį liepos mėn. savaitgalį, kada, stovyklaudami ant Skomantų piliakalnio, maldoje supratome, kad esame atsakingi vieni už kitus.

Kadangi Jėzus savo mokinius įpareigojo būti žemės druska, o mes siekiame sekti Jėzumi ir būti Jo mokiniais šiandieniniame pasaulyje, tai būti žemės druska - mūsų siekiamybė. Per bendruomenės egzistavimo laiką daug mokėmės, daug keliavome, sutikome daug nuostabių mokytojų - kunigų ir pasauliečių, kurie noriai dalinosi savo žiniomis, tikėjimo patirtimi, drąsino ir skatino tarnauti bendruomenei ir Bažnyčiai.

Šiandieną bendruomenė yra:

 • evangelizacinė - skelbianti Išganomąją žinią susirinkimuose, įvairiose tarnystėse, asmeniškai;
 • charizminė - atvira šv. Dvasios veikimui, ieškanti Jos dovanų ir besimokanti jas naudoti bendruomenės, parapijos ir Bažnyčios labui; parapijinė - bendruomenės susirinkimai, dauguma tarnysčių yra vykdoma Šv. Juozapo Darbininko parapijoje.

Bendruomenės veikla:

 • vidinio išgydymo tarnystė - kiekvieną mėnesį parapijoje organizuojamos vidinio išgydymo pamaldos,
 • šlovinimo tarnystė - apima šlovinimą bendruomenės susirinkimuose, konferencijose, šv.Mišiose bei įvairiuose bendruomenės organizuojamuose renginiuose,
 • užtarimo maldos tarnystė - tai užtarimas maldoje, budint už bendruomenę, už evangelizacijas, rekolekcijas,bendruomenės renginius, už konkrečius bendruomenės, parapijos ir Bažnyčios poreikius.

Skomantų stovykla - tai:

 • vasaros poilsio ir darbo stovykla bendruomenės nariams, jų šeimoms, bei parapijiečiams,
 • rekolekcijų ruošimas ir pravedimas,
 • evangelizacija,
 • konferencijų, seminarų rengimas,
 • pastoraciniai tarnavimai,
 • naktinių Šv.Sakramento adoracijų ruošimas.

Bendruomenėje veikiančios maldos grupelės:

Grupelė "Tikėjimo pagrindai" - tai maldos grupelė, kurioje, remiantis šv.Raštu ir Katalikų Bažnyčios Katekizmu, vykdoma evangelizacinė - pastoracinė programa, gilinamasi į Bažnyčios esmę. 

Moterų maldos grupelė - grupelė, kuri vienija moteris, ieškančias atsakymų į egzistencijos, moteriškosios tapatybės klausimus. Čia moterys dalinasi savo motinystės, šeimų patirtimi, tiria savo katalikiškąjį pašaukimą ir tarnystę Bažnyčiai, kartu meldžiasi.

Vyrų maldos grupelė - grupelė, į kurią renkasi vyrai aptarti klausimus ir iššūkius, iškylančius darbe, šeimose. Čia meldžiamasi ir nagrinėjama, kaip išlikti tikinčiu šiandieninėje visuomenėje. 

Bendruomenės  „Žemės druska"   istorija  (išsamiau skaitykite <<<)

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy