Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba, į kurią yra išrinkti pasauliečiai katalikai, kurie kartu su parapijos sielovados darbuotojais savo pagalba prisideda prie vykdomos pastoracinės veiklos.

Pastoracinei tarybai vadovauja parapijos klebonas – pastoracinės tarybos pirmininkas.

Pastoracinės tarybos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą.

 

 

                           Pastoracinės tarybos nariai pagal veiklos sekcijas (2014 m):

 Eil. Nr.

 

Veiklos sekcija

Sekcijos nariai

 Eil. Nr.

Pastoracinės tarybos nariai

 1
Liturgijos
Vida Žirnova
 1
Klebonas kun. teol. dr. Vladas Gedgaudas
 
 
Nijolė Puzanauskienė
 2
Jadvyga Kalnikienė
 
 
Ramutė Bytautė
 3
Mindaugas Rimeikis
 
 
Mindaugas Rimeikis
 4
Gintautas Ringys
 
 
Henrikas Paluckis
 5
Laima Nijolė Ringienė
 2
Šeimos
Genovaitė Baltuonienė
 6
Nijolė Puzanauskienė
 
 
Birutė Maneikienė
 7
Vida Žirnova
 3
Katekizacijos
Laima Ringienė
 8
Irena Riaukienė
 
 
Renė Stonkaitienė
 9
Rūta Vaitkutė
 4
Jaunimo
Rūta Vaitkutė
 10
Leila Mozūraitienė
 
 
Leila Mozūraitienė
 11
Ramutė Bytautė
 5
Karitatyvinė
Irena Riaukienė
 12
Teresė Puidokienė
 
 
Teresė Puidokienė
 13
Aldona Jonutienė
 
 
Bronė Vendzelienė
 14
Veronika Lileikienė
 
 
Aldona Jonutienė
 15
Birutė Maneikienė
 6
Spaudos
Nijolė Puzanauskienė
 16
Renė Stonkaitienė
 
 
Veronika Lileikienė
 17
Genovaitė Baltuonienė
 
 
Vida Žirnova
 18
Bronė Vendzelienė
 7
Ekonominė
Klebonas Vladas Gedgaudas
 19
Vida Juškevičiūtė
 
 
Jadvyga Kalnikienė
 20
Henrikas Paluckis

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy