Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba, į kurią yra išrinkti pasauliečiai katalikai, kurie kartu su parapijos sielovados darbuotojais savo pagalba prisideda prie vykdomos pastoracinės veiklos.

Pastoracinei tarybai vadovauja parapijos klebonas – pastoracinės tarybos pirmininkas.

Pastoracinės tarybos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą.

 

                           Pastoracinės tarybos nariai pagal veiklos sekcijas:

 Eil. Nr.

 

Veiklos sekcija

Sekcijos nariai

 Eil. Nr.

Pastoracinės tarybos nariai

 1
 
Liturgijos
 
Lina Keliauskienė 
 
 1
 
Klebonas kan. teol. dr. Vladas Gedgaudas
 
 
 
 
 
Vida Žirnova
 
 2
 
Kristina Černis
 
 
 
 
 
Aldona Jonutienė
 
 3
 
Aldona Jonutienė
 
 
 
 
 
kun. Romualdas Vėlavičius
 
 4
 
Nijolė Ringienė
 
 
 
 
 
 
 5
 
doc. dr. Vaineta Juškienė
 
 2
 
Šeimų ir sutuoktinių
 
doc. dr. Vaineta Juškienė
 
 6
 
Ona Jadvyga Kalnikienė
 
 
 
 
 
Jolita Šleinienė
 
 7
 
dr. Veronika Lileikienė
 
 
 
 
Žilvinnas Šleinius
 
 8
 
Lina Keliauskienė
 
 
 
 
 
kun. Darius Vazinskas
 
 9
 
Sigita Lukošienė
 
 
 
 
 
 10
 
Jolita Šleinienė
 
 
 
 
 
 
 11
 
Adelė Drąsutytė
 
 3
 
Skelbimo (katechezės)
 
dr. Veronika Lileikienė
 
 12
 
Vida Žirnova
 
 
 
 
 
Nijolė Ringienė
 
 13.
 
Žilvinas Šleinius
 
 
 
 
 
Kristina Černis
 
 
 
 
 
 
 
 
kun. Mindaugas Stonys
 
 
 
 
 
Diakonijos (karikatyvinė)
 
Sigita Lukošienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Ona Jadvyga Kalnikienė
 
 
 
 
 
 
 
 
kan. Petras Merliūnas
 
 
 
 
 5
 
Ekonominė
 
Klebonas kan. teol. dr. Vladas Gedgaudas
 
 
 
 
Jadvyga KalnikienėSigita Lukošienė

 
 
 
 
 
Adelė Drąsutytė
 
 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy