ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Ateitininkų kuopos įžodžio šventė

2014-09-14
Įvykiai >>
 ,,Ateitį regim tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.“
 

Rugsėjo 14 – ąją Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šv. Mišiomis Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje prasidėjo parapijos ateitininkų kuopos įžodžio šventė. Visi drauge, procesijos būdu, lydimi kryžiaus įžengėme į bažnyčią. Eucharistijos šventimui bei įžodžio iškilmėms vadovavo mūsų kuopos mylimas dvasios vadas kun. Ramūnas Gerdauskas. Po homilijos prieš kryžių bei ateitininkų vėliavą iškilmingą pasižadėjimą dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei davė 4 jaunučiai (Patricija, Laura, Andžela ir Samanta), 2 moksleiviai (Deimantė ir Žygimantas) bei 4 sendraugiai (Kristina, Leila, Eglė ir Kazys). Šventėje taip pat dalyvavo mūsų kuopos draugai ateitininkai iš Telšių Vincento Borisevičiaus kuopos, lydimi savo globėjų Loretos bei Jurgitos Raudyčių, kurios talkino įžodininkams įsegti ženkliukus bei užrišti juosteles. Paskui visi drauge skaitėme ateitininkų Credo bei giedojome himną. 

Po šv. Mišių šventė tęsėsi parapijos agapės salėje, kur buvo ypatingai paruoštos mūsų kuopos narių vaišės. Sveikinimo žodį tarė mūsų gerbiamas parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas. Jis pasidžiaugė, kad parapijoje buriasi, veikia jaunuoliai ir bendrauja su kitų parapijų jaunimu. Taip pat sveikino mus ir svečiai, laimindami mus. Nepamiršom ir mes, globėjos, pasveikinti savo jaunimą, kuris davė įžodį. Apdovanojome juos ateitininkų įžodžio dokumentais ir atminimo apyrankėmis.  

Pasivaišinę ir pabendravę, įlipom į bažnyčios bokštą ir iš paukščio skrydžio apžvelgėm Klaipėdos miestą. Na, o paskui “nusileidom” senamiestyje, kur mus sutiko gidė Saulė ir papasakojo apie Klaipėdos miestą, jo atsiradimą, vardo kilmę. Aprodė įdomias istorines, kultūrines bei architektūrines Klaipėdos senamiesčio vietas. Ne tik svečiai, bet ir mes, klaipėdiečiai, išgirdome daug įdomių pasakojimų, faktų bei padavimų apie savo gimtąjį miestą.    

Kristaus kryžiaus išaukštinimo minėjimas tarsi įprasmino mūsų įžodžį, nurodydamas, kuria kryptimi mes turime eiti, visa atnaujindami Kristuje. Turime žvelgti į nukryžiuotąjį Kristų, kaip mūsų vienintelį Išganytoją ir nešti savo kasdieninį kryžių, idant sektume Juo ir dalyvautume Jo Prisikėlimo galybėje, veikiančioje šiame pasaulyje.

 

Ateitininkų vadovė K. Černis

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy