ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Bendruomenės „Žemės druska“ organizuotos Gavėnios rekolekcijos „... Kas tas žmogus, kad jį atsimeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?“ (Ps 8, 5)

2015-02-21
Įvykiai >>
       Šeštadienį parapijos Agapės kambarėlyje vyko Gavėnios rekolekcijos, kurias vedė kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas. 
          Kunigas iškėlė klausimus, kuriuos mes turėtume apsvarstyti savo širdyje: Kur mes esame? Ką mes veikiame? Ar  giliai savy pajaučiu, kad esu Dievo vaikas? Ar aš rūpinuosi savo siela?
         Gavėnia - laikas pasirūpinti siela. Kas aš esu? Tai - Gavėnios klausimas. Graudūs verksmai pajungia sielą. Rūpestis savo siela – tai santykis su Dievu. Sužinojome, kad Gavėnia - tai laikas įgyti tam tikras dorybes. Dorybė reikalinga tam, kad mes lengviau galėtume kovoti su blogiu. Turint dorybę, lengviau daryti gera. Gavėnios metas - kad tu ir aš laisviau, labiau galėtume sekti Jėzų. Svarbu, kad Dievas būtų visa ko centras. Jis mato, ko mums reikia. Jis mus palaiko ir nepalieka likimo valiai. Mums nereikia kentėti, nebent tam suteikiame prasmę. 
         Žmogus - tobuliausias iš Dievo sukurtų kūrinių, bet ir trapiausias, galintis bet kada susižeisti. Turime gyvenimą kaip dovaną. Turime ir laisvą valią. Dievas neverčia manęs nė mažiausio dalyko daryti, jeigu aš to nenoriu. 
         Mums svarbu, kad nebijotume savęs, savo silpnybių. Neturime ties tuo sustoti. Reikia atsigręžti į save. Turime kovoti su tuo, bet kova turi būti garbinga.
         Taigi, pagrindinė šių rekolekcijų mintis – Dievo pastovi meilė mums ir rūpestis mumis.
 
 
Rūta Vaitkutė
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy