ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Blaivybės brolijos pažado atnaujinimas

2014-03-23
Įvykiai >>

Tai darome jau trečius metus.

Bažnyčioje, per šv. Mišias išgirdę apie Blaivybės pažado atnaujinimą 2014-03-23, Blaivybės brolijos nariai su Blaivybės knygelėmis ir Brolijai prijaučiantys rinkomės tądien prieš Sumą šv. Juozapo Darbininko Bažnyčios gale prie Blaivybės Sąjūdžio vėliavos, kurią 2013-11-30 esame gavę iš Vilniaus BS skyriaus. Mūsų pareiga Blaivybės pažadą atnaujinti kasmet gruodžio 8 d. ir Gavėnios metu.

Iš paskos su šv. Mišių procesijos dalyviais, vėliava nešini nuėjome ir mes, blaivininkai. Vėliavą pastatę centrinio altoriaus šone, įsijungėme į šv.Mišių auką. Po mūsų dvasios vado kan. P. Merliūno pasakytos homilijos mes, blaivybės šalininkai, Bažnyčios priekyje išsirikiavę, kan. Petrui vadovaujant, garsiai tarėme Blaivybės pažado atnaujinimo žodžius. Baigę, vėl toliau su visais parapijiečiais dalyvavome šv. Mišių aukoje.

Po šv. Mišių Blaivybės brolijos nariai susirinkome į koplyčios kambarėlį, kur trečiadienio vakarais po vakaro šv. Mišių organizuojame Rožinio maldą su parapijiečiais (nuo 11-06). Prie kuklių Gavėnios vaišių per agapę pasidžiaugėme, kad į mūsų broliją įsijungė 3 nauji nariai, kurių Blaivybės brolijos nario knygeles reikės įforminti. Pasišnekučiavome rūpimais klausimais, išklausėme s. Felicijos kūrinį apie litą ir eurą ir br. Juozapo savo kūrybos dainą ''Pakelkime taurę blaivybės''.

Per einamųjų reikalų aptarimą sustojome prie mūsų dalyvavimo Švč. Sakramento Adoracijoje balandžio 18-19 d. d., būsimos parapijos šventės 05-01 ir užbaigėme savo popietę. Visi buvo pakviesti dalyvauti šv. Velykų ryto šv. Mišiose ir su Blaivystės Sąjūdžio vėliava visiems kartu dalyvauti procesijoje, pageidautina apsirengus, kiek galima, tautiškiau.

 

Blaivybės brolijos vadovė Aldona Jonutienė

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy