ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Didysis Šeštadienis ir Velyknakčio budėjimas

2015-04-04
Įvykiai >>

Didysis šeštadienis skirtas paminėti Viešpaties kapo tylą, paslaptingą perėjimą iš mirties į Prisikėlimą.  Ištisą dieną tikintieji budėjo prie Viešpaties kapo, apmąstydami Jo kančią ir mirtį, galėjo suklupti prie klausyklos ir susitaikyti su Dievu,  atlikdami išpažintį. Taip pat buvo giedami Kalvarijos kalnai.

Velyknakčio pamaldos mūsų bažnyčioje prasidėjo 20 val. Velyknakčio šventimas yra Didžiosios savaitės širdis, kuriai visą Gavėnią rengėmės ir jos laukėme.

Velyknakčio budėjimo liturgiją sudaro keturios dalys: Šviesos, arba Žiburių liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistija.

Per Žiburių liturgiją bažnyčios prieangyje buvo uždegta ir šventinama ugnis, nuo kurios šventinama šv. Velykų žvakė, kuri simbolizuoja Prisikėlusį Kristų, Pasaulio šviesą. Šventindamas Velykų žvakę, klebonas V. Gedgaudas įbedė penkis kryžiaus formos smilkalų grūdus, simbolizuojančius penkias Jėzaus žaizdas. Tada žvakių procesija, giedant „Kristus mums šviečia" bei perduodant šią šviesą žmonių žvakelėms, grįžta į bažnyčią.

Žodžio liturgijos metu Biblijos skaitiniai pasakojo apie Dievo meilę, buvo skaitomos ištraukos, pradedant pasaulio sukūrimu, pažadais, Sandora ir baigiant Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, naująja Sandora. Velyknakčio homiliją sakė iš šios parapijos kilęs ir dažnai mus aplankantis monsinjoras Visvaldas Kulbokas (išsamiau klausykite>>>).

Per Krikšto liturgiją klebonas, panardindamas Velykų žvakę į vandenį, jį pašventino. Šiuo vandeniu buvo pakrikštyti 13 katechumenų, o bendruomenė atnaujino Krikšto įžadus.

Kevirtoji Velyknakčio dalis - Eucharistijos liturgija - Velyknakčio ašis. Susitikdami Komunijoje su Prisikėlusiuoju tampame Jo pergalės prieš mirtį ir blogį dalyviais. Kristus triumfuoja, nugalėjęs mirtį, o mes, džiaugdamiesi Jo pergale, tampame naujais kūriniais. Kristaus Velykos yra ir mūsų Velykos. Bažnyčios šv. Velykos. Kartu su Kristumi ir mes prisikeliame naujam vilties gyvenimui.

Velyknakčio vigiliją užbaigė džiaugsmingas Aleliuja!

Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis yra tarp mūsų!

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy